EU:s medborgarinitiativ 2.0 – för dig som vill påverka EU:s beslutsfattande med nya idéer!

Sedan januari 2020 har regelverket förändrats och det är nu enklare än någonsin att starta och driva ett medborgarinitiativ. Exempelvis ska EU-kommissionen ta fram ett digitalt system som samlar alla initiativ och reglerna för namnunderskrifter har förenklats.

Genom att lägga fram eller stödja ett medborgarinitiativ kan du tillsammans med människor från andra medlemsländer uppmana EU-kommissionen att föreslå en ny lag eller ändra i befintlig lagstiftning.

För att föreslå ett initiativ måste ni vara en grupp av sju EU-medborgare, bosatta i minst sju olika medlemsländer och vara minst 16 år. När initiativet har fått minst en miljon underskrifter, från minst sju länder under ett år, måste kommissionen ta ställning till initiativet.

Låter det intressant? För mer information: https://europa.eu/citizens-initiative-forum