2022 – Europaåret för unga

I år är det Europaåret för unga inom EU. Vi arbetar mycket ute i skolor i Sydöstra Skåne för att se till att elever känner till EU, hur de kan påverka och de möjligheter som finns för unga i Europa. Som ett led i detta arbete arrangerar vi i år ”YouthDayEU2022 Sydöstra Skåne” i Ystads gamla rådhus den 20 maj. Ett sätt att se till att ungas röster från Sydöstra Skåne ska höras hela vägen till Bryssel!

Vad är Europaåret för unga?

EU- kommissionen har startat detta initiativ för att lyfta ungas betydelse i EU. Det är ett sätt att ta till vara på de erfarenheter och åsikter som unga har – att lyssna. Det handlar även om att göra EU:s möjligheter för unga och ungdomspolitiken mera synlig samt att öka kunskap och visa på framtidstro. Unga måste få möjlighet att påverka de beslut som vuxna fattar för deras framtid. Tanken är att arbetet under året ska leda till konkreta åtgärder som kommer att påverka ungas situation i Europa långt efter 2022.

Vilka är målen för Europaåret för unga?

  • Ge framtidshopp efter konsekvenserna av covid-19-pandemin och lyfta hur grön- och digital omställning ger möjligheter för unga och övriga samhället.
  • Uppmuntra unga, inte minst de med mera begränsade möjligheter, att bli aktiva och engagerade med en stark känsla av europeisk tillhörighet.
  • Hjälpa unga att förstå de möjligheter (tex. ekonomiska och yrkesmässiga) som finns för dem på såväl EU-nivå som nationell, regional och lokal nivå.
  • Uppmuntra till ett ungdomsperspektiv i politiska beslut på alla nivåer.

Det finns en portal för initiativet där EU-kommissionen samlat information och inspiration. Här går det att hitta olika evenemang, unga berättelser och uppdateringar om europeiska ungdomsfrågor. Läs mer här >>

Vem samordnar Europaåret för unga i Sverige?

I Sverige är det MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) som är nationell samordnare för Europaåret för unga. De kommer under året att anordna flera olika evenemang på ämnet och har tagit fram material för att stärka demokratiarbetet i svensk skola. Myndigheten är även nationellt programkontor för EU-finansiering för ungdomsprojekt. Nu uppmuntrar de aktörer att söka finansiering för projekt under Europaåret för unga som har som syfte att göra unga mera delaktiga. MUCF bjuder även in de som arbetar med ungdomsfrågor till ”Nätverket Europaåret för unga i Sverige”. Läs mer om olika initiativ kopplat till Europaåret för unga på deras hemsida >>

YouthDayEU2022 Sydöstra Skåne

I Sydöstra Skåne anordnar vi ett event för unga och skolor. På plats i Ystad kommer det att finnas talare från EU-kommissionen som berättar om EU:s ungdomsstrategi och Europaparlamentariker. MUCF kommer att tala om EU-möjligheter för unga. Det finns unga projekt som fått EU-finansiering i Sydöstra Skåne. Dessa kommer att vara på plats och inspirera och ha dialog med andra unga. Vi kommer även att hålla workshops med t.ex. vårt initiativ #YoungVoices4Europe för att lyfta ungas visioner för sin framtid i sin region av Europa.

Våra tre huvudsyften med konferensen är att:

  • Visa på möjligheterna med EU för unga i Sydöstra Skåne
  • Få Sydöstra Skånes unga att delge sina visioner för Europas framtid
  • Få Sydöstra Skånes unga att bli mer demokratiskt delaktiga och utveckla sitt samhälle

Unga och lärare som vill delta sin klass kan läsa mer och anmäla sig här >>