Eurostars: finansiering för forsknings- och innovationsprojekt

Eurostars riktar sig främst till innovativa små och medelstora företag som samarbetar med forskningsorganisationer och offentlig sektor i internationella projekt. Det finns en ansökningsomgång under våren, 24/3, och en planeras under början av hösten.

Vad kan du ansöka om?
Du kan ansöka om medel för marknadsnära forsknings- och innovationsprojekt inom teknikområdet. Det aktuella projektet ska leda till att en produkt, tjänst eller process hamnar på marknaden senast två år efter att projektet är avslutat (undantaget är projekt inom life science som gör kliniska studier). Svenska projektdeltagare kan ansöka om högst fem miljoner. Om projektet saknar ett svenskt litet eller medelstort företag är den högsta summan två miljoner kronor.

Hur ser ansökningsprocessen ut?

 1. Försäkra dig om att projektet har rätt till bidrag
  Olika medlemsländer har olika finansierings- och ansökningsregler. Läs mer om reglerna här >>
 1. Kontakta samarbetspartners
  Programmet involverar 36 olika länder och för att ansöka behöver det finnas ett samarbete mellan minst två medlemsländer. Här kan du se de länder som ingår>>
 1. Kontakta supportkontoret
  Ta kontakt med Enterprise Europe Network för kostnadsfri hjälp och vägledning >> Du kan även kontakta Vinnova.
 1. Skicka ansökan
  Deadline för nästa ansökan är den 24 mars 2022. Det finns även en annan ansökningsomgång som beräknas äga rum i början på hösten 2022.  Projektansökan skickas till Eurostars offentliga sida >> 

 2.  Vänta på bedömning
  Efter att ansökan är skickad öppnas en internationell bedömningsprocess. Om det krävs kompletterande uppgifter kommer Vinnova att kontakta svenska deltagare.
 1. Beslut
  Om projektet godkänns kommer Vinnova att ta kontakt.

Vid övriga funderingar och frågor, kontakta Vinnova.

Mail: Eurostars@vinnova.se

Telefon: 08-473 30 00