Europa Direkt Sydskåne i strategiska EU-nätverket

I slutet av september träffades strategiska EU-nätverket på rådhuset i Lund. Europa Direkt Sydskåne är en del av detta nätverk för att bevaka våra kommuners intresse. Mötet handlade om utmaningar och möjligheter i Skåne och hur vi kan dra nytta av samverkan och partnerskap.

Jon Andersson, chef för miljöstrategiska enheten i Lunds Kommun, berättade om det starka politiska stödet för att uppnå klimatneutralitet i kommunen. Lund ingår i nätverket Viable Cities, ett strategiskt innovationsprogram för övergången till klimatneutrala och hållbara städer i Sverige. Fokus är att uppnå klimatneutralitet genom mobilitet, en cirkulär ekonomi och att energiaktörer från olika sektorer ska involveras.

Lund är en av de 200 städer som ska leda vägen för ett klimatneutralt Europa till 2030. Arbetet med klimatneutrala och smarta städer är ett verktyg för EU att involvera städer på en lokal. Tanken är att städerna bli innovationscenter. Det är något som i sin tur sedan har en positiv effekt på andra städer och kommuner som ligger i närheten.

Under mötet informerades  även om ett par framtida utlysningar för EU-finansiering:

  • Tillväxtverket – 3/10 kommer en utlysning till direktstöd till företag till kompetensutveckling.
  • Region Skåne – under våren 2024 kommer en utlysning kopplat till.

Är du intresserad av vad EU-finansiering kan göra för din verksamhet i Sydöstra Skåne? Håll utkik på vår hemsida där vi tipsar om aktuella utlysningar. Du kan även gå in på denna sidan där det finns mer tips och råd att få EU-finansiering – Europa Direkt Sydskåne (europadirektsydskane.se). Du är även välkommen att höra av dig till oss Kontakt – Europa Direkt Sydskåne (europadirektsydskane.se)!