EU-stöd som får den Skånska myllan att blomma

Foto: Erik Karlsfält

Jordbruk och livsmedelsproduktion är en viktig näring i Skåne, vi producerar ungefär en tredjedel av Sveriges livsmedel. I denna artikel kommer vi att prata om EU-stöd för just denna näring. Vi kommer även att få möta en innovativ företagare som driver en gård i sydöstra Skåne som fått finansiering från EU – Karlsfälts Gård.

Att ställa om till ett mera hållbart samhälle är något vi alla behöver tänka på. Från 2023 är detta något som både Sverige och resten av EU lägger vikt vid när det gäller jordbrukspolitik. Att skapa konkurrenskraftiga företag med miljö-fokus.

Under våren kan lantbrukare som har minst 4 hektar godkänd jordbruksmark söka stöd för att sköta mark och djur. Läs mer här >>

Det finns även ett särskilt stöd för de som är 40 år eller yngre. Det här stödet ska göra det lättare för unga att starta, ta över eller skala upp ett jordbruks- eller trädgårds-företag. Läs mer här >>

Såväl företag, kommuner, föreningar och andra organisationer kan få stöd för olika investeringar och samarbete som utvecklar vår landsbygd. Det kan handla om att byta kunskap eller att utveckla nya lösningar kring djurvälfärd, miljö, klimat, livsmedel eller besöksnäring. Läs mer här >>

Karlsfälts Gård

Foto: Erik Karlsfält

En av våra Skånska gårdar är familjegården Karlsfälts Gård som ligger mellan Ystad och Tomelilla. Sedan 1820 har olika generationer drivit jordbruk här. Till gården hör 700 hektar mark där det odlas bland annat betor, raps och vete. Gården har även grisar, kor och får och producerar såväl kött som andra produkter. Gården har egna vindkraftverk och solceller och ett tydligt fokus på just hållbarhet.

Foto: Erik Karlsfält

Vi passade på att ställa lite frågor till Erik Karlsfält om hur de arbetar.

Vad är grundtanken med hur ni arbetar på er gård?

Vår filosofi är att djur, natur och människor ska leva i symbios. Detta är något som syns i vår produktion och hur vi försöker tänka hållbart i alla steg.

Berätta lite om det EU-stöd ni fått?

Vi har fått gårdsstöd för vår verksamhet och det hållbarhetsfokus vi har. Detta handlar om att driva precisionslantbruk med teknisk utrustning för att kunna ha en varierad växtföljd och att ha en gödslingsutrustning som är kalibrerad utifrån odlingen. Vi har även fått ytterligare stöd för att vi gjort extra insatser för biologisk mångfald. För att få stöd behöver en viss procent av din odlingsmark vara satt åt det vilda djurlivet. Vi har tagit detta steget längre i vårt projekt blommande ängskanter.

Berätta mer om projektet blommande ängskanter

Foto: Erik Karlsfält

Här odlas vi varje år ut speciella blommor och växter som ger bin mat under lång tid. Detta främjar pollinatörerna som är grunden till all växtlighet. Detta hjälper även det övriga ekosystemet där fåglarna får fler insekter att äta och så vidare. Blommorna vi odlar förbättrar och luckrar även upp jorden. Vi låter sedan konsumenter köpa andelar i dessa ängskanter. De får diplom och honung. Det gäller att nå ut till konsumenten för att berätta om nära och hållbar produktion. Vi säger ofta till andra lantbruk, kopiera oss gärna och testa att göra något liknande på er gård! Vi behöver skapa en mera positiv bild av lantbruk och mera medvetna konsumenter.

Vad har det inneburit för din verksamhet att få EU-stöd?

Gårdsstöd är en förutsättning för att vi ska kunna överleva. Genom att det finns ett sådant stöd kan lantbruk leva på en nära och hållbar produktion. Den typen av produktion som borde vara standard. Jag tycker att alla ska tänka på att exempelvis äta bättre och mera hållbart producerat kött och i mindre volym. Det är lätt att producera mycket livsmedel billigt, men det är inte rätt väg fram. EU-stöd ger oss en möjlighet att överleva med en filosofi som borde vara grundvärdet i all produktion. Färre och färre sysslar med lantbruk. Stödet är en hjälp, men man gör det för att man tror på det och man måste ha en passion och en vision. Det är mycket jobb och en tuff bransch.

Hur ser dina planer ut framöver, funderar du på nya projekt/ansökningar?

Foto: Erik Karlsfält

Vi har alltid nya projekt på gång! Det råder ingen brist på idéer, men ekonomin måste hänga med. Det jag ser framför mig är mer solkraft. Vi måste få fart på den fossila omställningen. Vi har redan satt upp solceller och ersatt fläktar till torken med solkraft. Det har vi fått investeringsstöd för. Vi vill även utveckla verksamheten framöver med mer solceller i kombination med vår fårproduktion. Fåren får beta mellan solpanelerna. Det är viktigt att kombinera och alltid tänka en vända till, hur kan vi göra detta ännu mera effektivt. Som att vi tänker bygga solpanelerna lite högre så att fåren kan ta skydd under dem. Vi passar även på att odla mer växter här för bina och håller sedan i Österlensafari där turister får titta på fåren, solcellsparken och de blommande ängarna. Jag tror att det är framtiden. Tänk smart, och håll hela tiden hållbarhet i bakhuvudet för en ljusare framtid.