Nutida och framtida utmaningar för kustsamhällen i EU

Den 12-13 oktober hålls det en konferens i Tallinn om hur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) bidrar till att stödja genomförandet av den gemensamma fiske- och havspolitiken under den nuvarande…

Sverige ökar och är långt över snittet

88 procent av svenskarna tycker att landets ekonomi är bra, vilket är en ökning med 10 procentenheter sedan förra året, och bättre än EU:s snitt på 46 procent. Detta enligt…