Dela med dig av dina idéer för framtidens Europa!

Igår öppnades den nya digitala plattformen för Konferensen om Europas framtid. Syftet med plattformen är att skapa ett forum för alla människor i EU. Här kan du dela med dig av just dina idéer och bidra till att forma vår gemensamma framtid.

Initiativet är en EU-omfattande demokratisk process där alla invånare får en möjlighet att bidra till den politiska utvecklingen inom vår union. Plattformen finns tillgänglig på 24 olika språk.

Utöver den digitala plattformen kommer det att organiseras olika evenemang och debatter, både digitalt och fysiska. Evenemangen kommer att anordnas över hela Europa och via plattformen kan du filtrera utifrån ämne och plats för att hitta det som passar dig. Myndigheter, civilrättsorganisationer och övriga organisationer kan arrangera egna evenemang för att få ännu fler medborgare att delta och tycka till.

Konferensen ska stärka länken mellan invånare och EU-institutioner och är en del i löftet från EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, att ge allmänheten större inflytande i vad EU gör.

Människorna måste stå i centrum för all vår politik. Jag hoppas därför att alla européer aktivt bidrar till konferensen om Europas framtid och spelar en viktig roll i arbetet med att fastställa EU:s prioriteringar. Det är bara tillsammans som vi kan bygga morgondagens EU”, säger Ursula von der Leyen

Läs mer om konferensen och hur du kan delta för att dela med dig av dina åsikter  >>