Är du jordbrukare och har idéer kopplade till ekologiska livsmedel? Vi berättar hur du kan söka EU-finansiering!

För jordbrukare som satsar på ekologiska livsmedel finns EU-stöd att söka via Jordbruksverket. Du kan få stöd för personalkostnader, köp av tjänst och andra mindre utgifter. 

Tanken med stödet är att projekt som beviljas ska bidra till att fler köper ekologiskt samt ökad produktion och export av ekologiska livsmedel.
För att få stödet är ett av villkoren att du delar resultatet fritt från projektet, till exempel på ekofakta.se.

Viktigt är också att stödet inte kan ges till enskilda företag, utan tanken är att projektet ska upplysa om ekologiska varor och underlätta samarbetet mellan olika aktörer, exempelvis mellan de som producerar ekologiska livsmedel och de som jobbar med att förädla dessa.

– Det är också möjligt att kombinera det ekologiska med något annat som ger ett hållbart mervärde, exempelvis svenskt, närodlat eller vegetariskt. Huvudsaken är att projektet ska komma många tillgodo. Läs också noga igenom bedömningskriterierna, regler och villkor innan ni skickar ansökan, säger Åsa Lannhard Öberg på Jordbruksverket.

Ett annat tips innan ansökan är att kolla igenom vilka tidigare projekt som fått stöd samt vilka som är pågående. Dessa hittar du här.

Tidigare projekt som fått stöd inom detta område är exempelvis Grön Jord, där fyra ekologiska gårdar samarbetade och provade olika metoder för att få fram så näringsrik jord som möjligt.

Vill du veta mer om stödet, klicka här.

Deadline för ansökan: 23 februari

Om du har fler frågor kan du kontakta Åsa Lannhard Öberg. Hon är både ansvarig för stödet och handlägger även ansökningarna.
Hennes e-mail är: asa.lannhard@jordbruksverket.se

Samtidigt pågår en annan utlysning inom ekologiskt livsmedel under samma tidsperiod. Försöks- och utvecklingsprojekt för att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel.

Upplägget kan handla om djurhållning, växtodling eller trädgårdsodling. Det är ett stöd för att tillämpa aktuell forskning inom området, och kan handla om nya sätt att gödsla marken eller nya produktionssystem.

Exempel på tidigare projekt som fått stöd är bland annat Hushållningssällskapet i Skånes projekt Näringsbevattning med biogödsel, som handlade om att förbättra användningen av biogödsel inom grönsaksodling.

Du hittar mer information om detta på jordbrukets hemsida här.

Gemensamt för båda stöden är att de ska följa regeringsuppdraget för 2021-2023, som bland annat syftar till att bygga kunskap och ökad dialog mellan olika aktörer.

Deadline för detta stöd är: 17 februari

Frågor om detta stöd kan skickas via mejl till FOU@jordbruksverket.se.

Lycka till!