Digitalt panelsamtal: Stigande energipriser – vad kan EU göra? 28/1

Under vintern har de skenande elpriserna påverkat både allmänhet och näringsliv i Skåne.  Europa Parlamentet i Sverige håller nu ett digitalt panelsamtal om de rekordhöga energipriserna runt om i Europa.

På plats finns såväl svenska Europaparlamentariker som representanter för Svenska Kraftnät, Vattenfall AB, Energimarknadsinspektionen och Svenskt Näringsliv.

Datum: 28/1
Tid: 10.00–11.30
Plats: Europaparlamentets kanal på YouTube

Frågor som kommer att tas upp på panelsamtalet är:

  • Vilka är orsakerna till de stigande energipriserna?
  • Hur påverkar de stigande priserna medborgare och näringsliv i Sverige och i EU?
  • Vilken roll kan och bör kärnkraften spela – eller inte spela – i det svenska och europeiska elförsörjningssystemet?
  • Vad kan – och bör – EU göra på kort och lång sikt för att bidra till en långsiktig och hållbar energiförsörjning?
  • Hur påverkas Sveriges och EU:s klimat- och energiomställning?

Information hämtat från nyhetsbrev skickat av Europaparlamentets kontor i Sverige