En ny handelspolitik för ett starkare Europa

Handel är en central del av EU:s ekonomi och hur EU:s handelspolitik ser ut spelar stor roll i vår vardag. År 2017 jobbade 12 % av invånarna i Skåne inom handel, vilket gjorde handelsbranschen till den nästa största arbetssektorn i Skåne, strax efter vård och omsorg på 17 % (Källa Svensk handel).

Totalt jobbar över 80 000 människor i Skåne inom handel, och av de människorna jobbar cirka 2 500 i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad (Källa Svensk Handel). Hur EU:s handelspolitik ser ut spelar alltså stor roll för många människor i Skåne och nu finns det möjlighet att påverka hur EU:s handelspolitik ska utformas på längre sikt via Europeiska Kommissionens offentliga samråd.

EU:s handelspolitik står just nu inför flera utmaningar, både inom och utanför EU:s gränser. En ökad spänning mellan globala ekonomier, covid-19-pandemins effekter på både lokal, regional och nationell nivå samt utmaningen att sammanföra den gröna omställningen och den digitala omvandlingen är några av de utmaningar som Europeiska Kommissionen fokuserar på när de inledde sin översyn av EU:s handelspolitik den 16 juni 2020.

Europeiska Kommissionens översyn av handelspolitiken kommer att forma EU:s handels- och investeringspolitik de närmaste åren och tack var det offentliga samrådet finns det möjlighet för alla medborgare i EU att påverka framtiden. Europiska Kommissionen uppmuntrar alla intresserade att delta i diskussionen och komma med egna förslag på hur vår framtida handel kan se ut. Särskilt ber Kommissionen små och medelstora företag om synpunkter på hur EU:s handelspolitik bör formas för att bästa hjälpa dessa företag att växa. De svar som lämnas kommer att användas som underlag av kommissionen när den utformar EU:s handelspolitik på medellång sikt.

Vill du veta mer om EU:s framtida handelspolitik och/eller lämna synpunkter på hur den bör utformas? Läs mer på https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/july/tradoc_158875.pdf

Skicka din input på Kommissionens översyn till funktionsbrevlådan senast den 15 september 2020 på följande adress: trade-policy-review-2020@ec.europa.eu