Ett exempel på vad EU gör för Skåne

Sjöbo och Tomelilla kommun har fått stöd från EU till en förstudie kring framtidens kollektivtrafik.

Kommunerna har fått 400 000 kronor för att göra en förstudie kring nya lösningar för en bättre kollektivtrafik. En av slutsatserna i förstudien är användandet av självkörande bussar.

Läs och lyssna på mer om detta spännande framtidsområde på Sveriges radios hemsida i inlägget ”EU-pengar kan fixa bussar på autopilot till Sjöbo”