VÄLJ DIN FRAMTID! EU-VALET 26 MAJ 2019

Valet på söndag spås vara det viktigaste EU-valet hittills.

Europa står inför många utmaningar som klimathotet, trygghet och säkerhet, vår ställning i den globala ekonomin, migration och ökande anti-demokratiska krafter.

Runt om i världen ökar hotet mot demokratin och mänskliga rättigheter medan vi här hemma kanske tar våra rättigheter för givna. Vi som lever i en demokrati, är medborgare och har rätten att rösta måste ta vårt ansvar och använda vår rätt att forma vår framtid.

Låt oss stå upp för miljön, demokratin, jämställdheten och mänskliga rättigheter. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Vilken framtid väljer du för dig och dina barn?

Se filmen ”Today I’m being born” av Europaparlamentet.

Rösta på söndag!