Ett mera hållbart och uthålligt Europa

Att skapa ett mera hållbart och uthålligt Europa är en central del i EU:s arbete. I detta inlägg kommer en sammanställning från talare på ämnet under EU Days Lund.

Kanske har du hört ordet ”resiliens”. Det betyder förmågan att stå emot och klara av en förändring. Det handlar även om att återhämta sig och att vidareutvecklas. De utmaningar som Europa och världen har mött de senaste åren har verkligen krävt ”resiliens”. Detta var ett ämne som lyftes under konferensen. Hur kan vi tänka framöver för att handskas med kriser och hur återuppbygger vi samhället mera hållbart?

Det är viktigt att vi blir mera självförsörjande och inte är så beroende av det som krävs för att hålla samhället igång. Detta var något som Cecilia Malmström lyfte. Det kan handla om medicin, energi eller ämnen som behövs till den gröna och digitala omställning som nickel, kobolt och litium. Vi ska inte vara beroende av länder utanför EU. Detta kan leda till problem som vi såg i fallet med rysk olja och gas. Samtidigt är det viktigt att vi inte blir för självständiga inom EU. Det är fortfarande mycket viktigt att vi samarbetar med övriga världen, poängterade Cecilia Malmström.

Ett annat steg mot större uthållighet inom EU är att ansluta fler medlemsländer, som Ukraina. Dock är detta ett stort arbete och mycket ska falla på plats när nya länder ansluter sig.

Viktigt är även att tänka på att EU med sin enade syn på arbete mot klimatförändringar och lagar kan leda vägen för övriga världen. Här blir det en balansgång mellan att hålla ekonomiska relationer igång och att ta beslut som är bra för vår gemensamma miljö.

Rikard Bengtsson, Associates Professor, menade på att ekonomi är det nya sättet att bedriva politik. Detta blir tydligt när vi samarbetar med aktörer som har det vi behöver – men samtidigt har en annan demokratisk grund än vad EU står för.

Matproduktion för ett mera uthålligt och hållbart Europa

Mat kan ses som ett verktyg för förändring tycker Håkan Jönsson från Sveriges lantbruksuniversitet. Allt från att skapa ett mera hållbart samhälle genom nya sätt att producera och konsumera till att skapa uthållighet genom att säkra matproduktion vid olika kriser.

Den gröna omställningen har mycket att göra med just matproduktion. Luke Schafer, Köpenhamns universitet, säger att 1/3 av vårt ekologiska fotavtryck har att göra med matproduktion. Det handlar om att skapa en förändring i hur vi producerar men även på individuell nivå som tex. att välja mer vegetariskt.

Att arbeta med att skapa en mera hållbar matproduktion och konsumtion är något som kan involvera flera olika aktörer. Det kan förena näringsliv, utbildning, kommun och allmänhet att sätta mat på agendan. Lena Frilick, från Botildenborg, menar på att vi måste samarbeta mer inom städer och kommuner för att föra arbetet framåt. Mat och odling kan även användas för att främja social hållbarhet. Tex genom att låta personer utanför arbetsmarknaden engageras i ett mat-projekt inom kommunen.

Titta på de inspelade seminarierna från EU days Lund

Vill du veta mer om EU och resiliense? Titta på de inspelade seminarierna som vi refererat till på länkarna nedan.  Nedan även talarna för de olika seminarierna.

A resilient Europe

Länk: EU days Lund 14 november – Concert hall – YouTube (seminariet startar 1.35)

Talare: Cecilia Malmström, Former EU Commissioner and Senior Fellow PIIE, Rikard Bengtsson; Associate Professor, Department of Political Science, Lund University, Lars Danielsson, Former Permanent Representative of Sweden to the EU and former State Secretary

Urban food policy: a key ingredient for resilient food systems

Länk: EU days Lund 14 november – Amfi – YouTube (seminariet startar 3:12)

Talare: Luke Schafer, Coordinator of FoodShift, Copenhagen University, Love Silow, Lecturer at the Department of Landscape Architecture, Planning and Management, SLU, Lena Friblick – Founder and operations manager at Botildenborg, Malmö