EU-finansierad utveckling av skånsk järnväg

Tågspår

Trafikverket får återkommande stöd av EU-fonden CEF, Connecting Europe Facility eller Fonden för ett sammanlänkat Europa, för att utveckla vår infrastruktur i Sverige. Ett projekt som fick beviljad EU-finansiering under perioden 2020-2023 är järnvägsutbyggnaden mellan Malmö-Lund. Utbygganden kommer öka kapaciteten från två till fyra spår och målet är att öka tillgängligheten för de kringliggande orterna och till den europeiska stomnätskorridoren ScanMed-korridoren, Scandinavian-Mediterranean Corridor.

ScanMed-korridoren sträcker sig från Finland och Sverige, ner genom Danmark, Tyskland och Italien, till Malta. I Skåne omfattas såväl Västkustbanan, Södra Stambanan, E4 och E6 liksom hamnarna i Malmö och Trelleborg samt Sturups flygplats. Genom att utveckla järnvägen kortas resetiden ner. Med snabbare tåg och kortare transportsträcka är förhoppningen att det ska kunna leda till ökat samarbete och jobbutbyte mellan länderna.

Vi har pratat med Per-Olof Lingwall, nationell koordinator för CEF på Trafikverket, om den EU-finansierade utbyggnaden av järnvägen samt hur infrastruktur-utvecklingen i Sverige påverkar och påverkas av grön omställning, i linje med Den Gröna Given.

Det som är speciellt med det här projektet är att även om det är ett svenskt projekt, som rör den svenska järnvägen, så har det också ett EU-värde i och med sammankopplande med ScanMed, säger Per-Olof. Utbygganden av järnvägen mellan Malmö-Lund har varit planerat länge, redan innan vi fick EU-stöd, men i och med sammankopplingen med ScanMed så finns det möjlighet till medfinansiering från EU. Det kommer att satsas mycket på utvecklingen och moderniseringen av Sveriges järnväg i den närmaste framtiden och Skåne kommer spela en central roll för sammankopplandet av svensk och utländsk järnväg.

Per-Olof berättar vidare om utvecklingen av infrastrukturen och omställningen mot Den Gröna Given. Infrastrukturen står inför stora förändringar när det kommer till grön omställning. Samtidigt satsas det mycket på grön omställning och digitalisering inom infrastrukturen. Utvecklingen av järnvägen spelar en stor roll, menar Per-Olof, då järnvägen redan drivs av grön energi, men även framtagning av gröna drivmedel och digitaliserade vägtransporter ska göra transportsektorn mer klimatvänlig.

Den stora fördelen med järnvägen är att det krävs mycket mindre energi att rulla en tung godsvagn framåt än en lastbil, berättar Per-Olof. Tåg är energisnåla. Det senaste inom järnvägen är ett nytt europeiskt signalsystem, ERTMS. Det är en harmonisering av järnvägen över hela EU, vilket ska göra att det lättare att resa över gränserna med tåg. Ett signalsystem är vad järnvägen använder för att kommunicera och vägleda de tåg som är ute och kör. Ett gemensamt signalsystem tar bort onödiga kostnader och då blir järnvägen konkurrenskraftigare och modernare, säger Per-Olof. En mer kostnadseffektiv järnväg kommer också kunna påverka priserna för resenärerna.

EU-finansiering kan vara aktuellt att söka för näringsliv, organisationer, kommuner eller projekt. Kika gärna in på vår sida om “EU-finansiering” (på europadirektsydskane.se) där vi samlar länkar, artiklar med goda lokala exempel och tipsar om möjligheter för olika aktörer. Här hittar du även information om webbinarium-serien för näringsliv, ”Vägen till pengarna”, som vi sänder tillsammans med Innovationscenter för landsbygden.