EU hjälpte Sverige 2018, nu undsätter EU Grekland

Flygplan i släckningsarbete

EU:s civilskyddsmekanism, EU Civil Protection Mechanism, etablerades av EU-kommissionen 2001 och är ett transnationellt samarbete mellan medlemsländerna för att underlätta och understödja samarbetet över gränserna vid katastrofer. År 2019 uppgraderade EU-kommissionen mekanismen och introducerade RescEU, en utökning av civilskyddsmekanismen. Genom RescEU kan EU snabbare mobilisera hjälpen från medlemsländerna när ett land står inför en naturkatastrof.

Naturkatastrofer och kriser stannar inte vid landsgränser och ibland drabbas områden så hårt att det utsatta landet behöver hjälp utifrån. Genom RescEU kan flera medlemsländer hjälpa varandra vid katastrofer. Under sommaren 2018 till exempel, inträffade ett stort antal skogsbränder i Sverige på grund av det ovanligt torra vädret och även att Sveriges brandkårer, försvarsmakten och Hemvärnet gjorde stora insatser, behövdes det hjälp utifrån. I juli kom brandflygplan, helikoptrar samt ett hundratal brandmän från flera EU-länder samt Norge, mobiliserade via EU:s civilskyddsmekanism och koordinerade via MSB.

Petronella Norell, chef för enheten för nationella insatser och civilskydd, berättar i en telefonintervju med oss om hjälpen Sverige fick 2018.

”Stödet vi fick från EU var helt avgörande för att kunna släcka bränder 2018, eftersom vi inte hade tillräckligt med flygande resurser själva. Vi fick enormt stöd från andra länder i form av skopande flygplan och helikoptrar från Frankrike, Italien, Portugal, Tyskland, Litauen och Norge. Även de polska marktrupperna och de franska specialutbildade marktrupperna var ett ovärderligt stöd i vårt räddningsarbete”.

Petronella poängterar att Sverige sedan dess har jobbat upp en betydligt bättre beredskap. Nu jobbar MSB och räddningstjänsterna med förebyggande taktiker, till exempel att släcka bränder i ett tidigt skede innan bränderna spridit sig. Nu i sommar har våra skopande flygplan och helikoptrar varit aktiverade ett 60-tal gånger, med att släcka bränder innan de blivit för stora, vilket varit möjligt nu när vi förstärkt vår beredskap. Vår uppbyggda beredskap har i sin tur gjort att vi kan hjälpa andra länder som befinner sig i kris. Till exempel som nu Grekland, där allvarliga bränder på öarna Evia, Zakynthos och runt Aten har ställt till med stor förödelse och tusentals människor har evakuerats. Från Sverige har två skopande flygplan skickats till Grekland och hjälpt till med släckningsarbetet, via RescEU.

Petronella förklarar:

”Nu kan vi vara solidariska mot andra länder i och med vår uppbyggda beredskap och jag vill också poängtera att vi kan vara solidariska mot våra grannländer och medlemsländer, via RescEU, för att våra resurser är delfinansierade av EU. Det är till stor del tack vare den finansieringen som vi kunnat återuppbygga vår beredskap”.