EU-finansierat projekt om hållbar fiskenäring i Skåne

Film från projektet “Färsk fisk från hav till bord”

Det finns flera spännande projekt i Skåne som har fått finansiering från EU. Europa Direkt Sydskåne har därför bett några av dem berätta lite om sin verksamhet. Först ut är projektet “Färsk fisk från hav till bord” som finansieras bland annat från Europeiska havs- och fiskerifonden.

Det finns mycket att älska med den skånska maten. Inte bara råvaran utan också hantverket och kunskapen som ligger bakom lokala och unika smaker från åkrar, skog och mark. Vänder man blicken mot kusten och havet finns ännu fler skatter att upptäcka. Under den blå vattenytan finns klippformationer, rännor och grund där de skånska kustfiskarna har fiskat i generationer. Fisken de fångar är alldeles färsk när den landas i fiskarens hemmahamn. Därifrån skeppas den vidare till butiker och restauranger. Samtidigt är den lokala fiskenäringen i Skåne hotad och lönsamheten är låg, risken finns att det försvinner inom en snar framtid. Det kustnära fisket är en viktig del av en levande kust- och landsbygd. En lokal fiskeflotta skapar levande hamnar och ger sysselsättning och företagande i flera led. Fisket ger oss tillgång till riktigt färsk fisk i säsong.

I projekt Färsk fisk från hav till bord har målet varit att bidra till utvecklingen av en mer konkurrenskraftig och hållbar fiskenäring i Skåne genom att arbeta för en ökad efterfrågan på lokalt landad fisk från det kustnära fisket. Framförallt har projektet velat öka kunskapen om det kustnära fisket, bygga långsiktiga nätverk mellan aktörer inom näringen och ge dem verktyg att själva utveckla sina verksamheter.

En av projektets viktigaste slutsatser är att fisket kan göra samma resa som det lokala jordbruket.

Elin Pettersson, projektledare

“Konsumenter efterfrågar närproducerad mat, man vill veta var den kommer ifrån och vem som producerat den. Därför är det viktigt att fler frågar var fisken kommer ifrån, oavsett om man är konsument, inköpare eller kock, och välja lokalt fångad fisk när det finns som alternativ på menyn eller i fiskdisken”, säger Elin Pettersson, projektledare.

För att göra det enklare att fråga efter och berätta om det kustnära fisket finns det informationsmaterial, filmer, en karta med fiskeställen och ett magasin om det kustnära fisket på Livsmedelsakademins hemsida. https://www.livsmedelsakademin.se/farsk-fisk-fran-hav-till-bord/

Film, bild och text från projektet “Färsk fisk från hav till bord