Österlens åar skapar ringar på vattnet i EU-finansierat projekt

Foto: Therese Parodi

Europa Direkt Sydskåne bjuder in Skånska projekt att berätta om sin verksamhet. Ännu ett spännande projekt som fått finansiering från EU är projektet “Österlens sköna vattendrag”. Nedan berättar de om sitt arbete med att uppmärksamma rinnande vatten och lokala utmaningar i vattenvårdsarbete.

Porlande bäckar, lugna sjöar och havets vågor – vi människor dras till natur och vatten.  Med EU:s ramdirektiv för vatten bär vi också ett ansvar i vårdandet av våra vatten. 

Sedan 2018 driver 2 vattenråd i sydöstra Skåne ett gemensamt Leaderprojekt för att uppmärksamma rinnande vatten och lokala utmaningar i vattenvårdsarbetet. Projektet går under namnet Österlens sköna vattendrag och sträcker sig över 6 kommuner: Tomelilla, Ystad, Simrishamn, Hörby, Sjöbo och Kristianstad.  

”Vattenfrågor ligger i tiden och vi ser fram emot de kommande årens arbete och utmaningarna med jobbet kring vattendragen”, säger Per Håkanson, ordförande i Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån.

Vattenråden utmärker sig som en bra och neutral mötesplats och samverkansplattform med helhetssyn i hela avrinningsområdet från källa till hav. Genom att inkludera olika intressegrupper – från kommuner, industrier, företag, markägare, föreningar och privatpersoner – kan en gemensam dialog leda till förstärkt lokal samverkan som i sin tur är viktigt för att skapa en långsiktig struktur. Ett tiotal lokala föreningar är med i projektet och rapporterade närmre 3000 ideella timmar.

Foto: Valentina Zülsdorff

För att nå så många som möjligt omfattade projektet 16 inspirationsmöten för allmänheten och uppföljande workshops med markägare för att inventera lokala behov. Ett antal familjedagar och ungdomsverksamhet med temadagar som “Vattensafari” och “De rinnande vattnens dag” ingick också i projektet för att nå den yngre generationen.

“Vattendrag är levande och dynamiska system som förändrar sig och gör vattenvård till en process som ständigt behöver utvecklas. När alla dessutom känner sig delaktiga i processen kan hållbara lösningar för komplexa vattenfrågor etableras” – Valentina Zülsdorff, biolog och projektledare för Österlens sköna vattendrag. 

Foto: Sara Håkansson

Vattenråden utgår från de lokala förutsättningar samtidigt som regionala, nationella och internationella miljömål och riktlinjer följer med i det praktiska arbetet. 

Det treåriga projektet löper till mars 2021. Genom att projektet delar med sig av det lokala engagemanget, goda exempel och samarbeten kan arbetet förankras och skapa ringar på vattnet. 

“Österlens sköna vattendrag kommer avslutas under det kommande året men nya spännande projekt är i startgroparna”, säger Hans-Olof Höglund, ordförande i Österlens Vattenråd. 

Foto: Valentina Zülsdorff

Kontakt vid frågor:

Österlens Vattenråd Hans Olof Höglund, telefon: 070 257 79 64
Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån Per Håkanson, telefon: 070 374 71 55)
Projektledare Österlens sköna vattendrag Valentina Zülsdorff, telefon: 070 995 82 95

Mer information:

Leader Sydöstra Skåne: http://www.leadersydostraskane.se/nyheter/2018/03/13/osterlens-skona-vattendrag/

Sociala medier: https://www.facebook.com/osterlensvatten/ och https://www.instagram.com/osterlens_vatten/

Tomelilla kommun (projektägare): https://www.tomelilla.se/kommun-och-politik/eu-arbete/osterlens-skona-vattendrag

Text och bild från projektet “Österlens sköna vattendrag”