EU-Kommissionens årliga EU-övergripande konferens för DG Comm och Europa Direkt

Den 9-11 oktober samlades EU Kommissionens Generaldirektorat för kommunikation och verksamhetschefer från alla EU:s Europa Direkt kontor i Prag för sin årliga konferens. Syftet var att gå igenom kommissionens politiska riktlinjer för kommande mandatperiod, som kommer att påverka såväl lagstiftning som finansiering och kommunikation till regioner, kommuner, privata sektorn och civilsamhället.

Tjeckiens Utrikesminister Tomáš Petříček och Generaldirektör för DG Comm Pia Ahrenkilde Hansen invigde konferensen och generaldirektören talade om de strategiska prioriteringarna för 2020-2024. På konferensen diskuterades kommunikationsutmaningar för EU-institutionerna i en tid av fake news och metoder vi kommer att tillämpa framöver för att sanningen ska nå ut. Vice generaldirektör Sixtine Bouygues höll ett brinnande tal om behovet av ett utökat delaktighetsarbete för att befästa civilsamhällets demokratiska påverkan och medborgarnas samhörighet inom EU. De viktiga strategiska segmenten som lyftes med såväl interna som externa talare och efterföljande diskussion var dessa:

1.       Vägen till ett klimatneutralt EU
2.       En ekonomi som fungerar för folket (EU:s sociala pelare)
3.       Ett nytänk kring migrationsfrågor
4.       En stark och genomlyst plan för rättvis handel
5.       Behovet av lokal kommunikation med privata sektorn
6.       Gemensamma strategier för att motverka felinformation och myter om EU
7.       Att stötta EU-kunskap på alla nivåer av undervisning
8.       Medborgarengagemang och civilt ägandeskap 

I workshops tog verksamhetscheferna fram förslag på hur de strategiska prioriteringarna kan appliceras på lokal och regional nivå. Vi tog även fram förslag på strukturella organisatoriska förbättringar. Under konferensens utställningssegment, visade de olika Europa Direktkontoren upp publikationer, profilprodukter och ”give aways” som de tagit fram för sina regionala målgrupper. Självklart var detta även ett utmärkt tillfälle att utbyta erfarenhet mellan olika EU-kontor. 

Europa Direkt Sydskånes verksamhetschef var dessutom utvald av EU Kommissionens representation i Sverige som Sveriges delegat till att utvärdera och föreslå redigering samt nyproduktion av publikationer som DG Comm tar fram centralt i Bryssel. Läs ett inlägg om det här >>