Sydskånes kommuner och Europa Direkt Sydskåne inspirerar och sprider goda exempel på EU-forum i Stockholm

Magnus Weberg (foto: Sjöbo Kommun), Hans Dahlgren (foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet) samt en EU-flagga
Fr v: Magnus Weberg (foto: Sjöbo Kommun), Hans Dahlgren (foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet)

EU-minister Hans Dahlgren och Regeringskansliet bjuder in till EU-forum onsdag den 23 oktober för att följa upp arbetet med att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.

– Vi åker en delegation från Sydskåne, vilken jag samordnar som verksamhetsledare för Europa Direkt Sydskåne och EU-gruppen i SÖSK (Sydöstra Skånes Samarbetskommitté), berättar Lia Sandberg.

I SÖSK:s EU-grupp ingår kommunerna Sjöbo, Tomelilla, Ystad, Skurup, Simrishamn och LEADER Sydöstra Skåne.

Förutom Lia Sandberg och representanter från SÖSK-kommunerna, reser även Kommunstyrelsens ordförande från Sjöbo kommun Magnus Weberg till Stockholm och EU-forum för att delta i ett panelsamtal tillsammans med bland annat Hans Dahlgren, EU-minister, Ebba Kock, ordförande för Sveriges Elevkårer och Sofia Råsmar, teamchef för Europa och juridik med ansvar för EU-frågor på TCO.   

– Jag kommer att lyfta inspirerande exempel på hur vi jobbat med att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget i vårt EU-relaterade arbete i SÖSK. Jag kommer berätta om det arbete vi gjort men också om framtida arbete, både utmaningar och möjligheter, säger Magnus Weberg. 

Både Magnus Weberg och Lia Sandberg är hedrade över att EU-arbetet uppmärksammats på riksnivå och de är väldigt stolta över att få kunna sprida goda exempel och inspirera andra kommuner.

Efter EU-forum och lunch besöker delegationen från Sydskåne Europahuset och träffar Johan Wullt, chef för avdelningen för press, media och informationsnätverk för EU-kommissionen i Sverige och Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets kontor i Sverige.