EU och nationalstatens återkomst

Spännande diskussion på Malmö Börshus Onsdagen den 13 mars!

I Europaperspektiv 2019 – den 22:a årgången av årsboken – diskuterar ledande svenska forskare och experter hur tendenser till ekonomisk nationalism i syfte att slå vakt om arbetstillfällen i det egna medlemslandet växer sig starkare. Flera av unionens medlemsstater trotsar öppet gemensamt fattade beslut och ifrågasätter till och med EU:s grundläggande värderingar. Euroskeptiska och nationalistiska partier mobiliserar inför Europaparlamentsvalet i maj och för första gången någonsin förväntas ett land lämna EU. 2019 ser därför ut att bli ett avgörande år för det europeiska samarbetet.

PROGRAM
13.00 Öppningsanförande
Lars Oxelheim, professor och grundare av det
Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi
(SNEE), tillika medredaktör i Europaperspektiv.
13.10 EU-året 2019 – vad väntar runt hörnet?
Katarina Areskoug Mascarenhas, Chef för EUkommissionens representation i Sverige
13.30 EU en union mer än någonsin
Gunnar Hökmark, delegationsledare för moderaterna i Europaparlamentet
14.00 Forskarpanel 1: EU i nationalstatens grepp
Hur ska efterlevnaden för EU-rätten säkerställas om fler medlemsländer åberopar undantag med hänvisning till nationell
suveränitet?
Medverkande: Cécile Brokelind, professor i handelsrätt vid Lunds universitet, Tino Sanandaji, doktor i nationalekonomi
vid Institutet för ekonomisk-historisk och företagshistorisk forskning vid Handelshögskolan i Stockholm och Rikard
Forslid, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

15.00 Kaffepaus

15.30 Forskarpanel 2: Kan ökad flexibilitet stärka det europeiska samarbetet?
Hur ser maktfördelningen ut mellan EU och medlemsländerna och vilken möjlighet har dessa att utforma politik som gagnar EU:s medborgare?
Medverkande: Fredrik N G Andersson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet, Niklas Bremberg, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet, och Andreas Moberg, docent i internationell rätt vid Göteborgs universitet
16.30 Visioner för Europa
Heléne Fritzon, socialdemokraternas toppkandidat i valet till EU-parlamentet.
Avslutning
Lars Oxelheim, professor och grundare av det Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi (SNEE), tillika medredaktör i Europaperspektiv.

Anmälan:
Anmäl dig till seminariet på http://tiny.cc/europaperspektiv2019. Sista dag för anmälan är 8 mars. Seminariet är avgiftsfritt och samtliga deltagare får ett exemplar av årsboken EU och nationalstatens återkomst. Boken kan även köpas via bokhandeln eller direkt från Santérus förlag.

Lämna ett svar