EU-Temadag i Köpenhamn

Bilder från EU-temadag på unga som besöker Europahuset och Nordiska huset

I november åkte Europa Direkt Sydskåne på en EU-temadag till Köpenhamn med studenter, lärare och en representant från Leaders ungdomsprojekt La Source. Vi blev en grupp på drygt tjugofem personer som åkte från olika hörn av Sydskåne för att lära oss mer om EU och de möjligheter som ges av att vara en medborgare i EU och i Norden.

“Det är fantastiskt för eleverna att få en möjlighet att möta verkligheten”, säger en av lärarna från Nova Academy i Simrishamn.

Det blev en fullspäckad dag som startade på Europahuset där besökarna fick höra mer om hur det är att arbeta inom EU och hur vägen dit kan se ut. Vi passade även på att besöka en interaktiv utställning om EU där eleverna fick utforska en stund.

”EU Temadagen i Köpenhamn var ett tillfälle för både elever och pedagoger att få en ytterligare inblick i internationella samarbeten som EU och Nordiska rådet. Inspirationsresan gav sammanfattningsvis en ökad förståelse för bakgrunden till och syftet med internationella samarbeten samt öppnade dörren för möjligheterna till en framtida internationell karriär”, säger projektledaren från Leader.

Efter lunch var det dags för ett spännande besök på Nordens hus där vi fick såväl danska ”flödebollar” som nya insikter i hur våra nordiska länder samarbetar på olika sätt. Vi fick även en intressant dragning kring ”Nordjob” och hur det fungerar när man söker jobb utanför Sverige.

En av eleverna från Ystad Gymnasium tyckte så här om besöket: ”Jag tyckte det var lärorikt och inspirerande då man fick reda på saker som man inte hade någon koll på och det gav en inspiration till möjligheterna att jobba i ett annat land än Norden!”

”Det var en ögonöppnare att få höra om alla resurser som finns att söka”, säger en elev från Nova Academy.

Under dagen träffade vi föreläsare som både gav en bild av komplexiteten i att samarbeta flera länder emellan såväl som fördelarna med gränsöverskridande samarbeten i frågor som tillväxt, handel och sysselsättning. Det blev en dag full av intryck och nya kontakter.

”Studiebesöket vid Nordens hus gav nya kunskaper och ett helt nytt perspektiv på det nordiska samarbetet. En fortbildning av högsta kvalitet! Det är en förmån att våra elever ges möjligheten att besöka institutioner på nordisk och europeisk nivå och deras förståelse för Sveriges roll i omvärlden har definitivt ökat”, avslutar en lärare från Ystad Gymnasium.

Ett stort tack till Europahuset och Nordens hus för att vi fick möjlighet att besöka er! Läs mer: https://www.europarl.europa.eu/om-europahuset/da/om_europa_huset.html, https://www.norden.org/sv samt https://www.nordiskjob.org/sv/