Den nya EU-kommissionen har tillträtt

Ursula von der Leyen

Den 1 december tillträdde den nya EU-kommissionen. Med 461 röster för, 157 röster emot och  89 nedlagda röster fick Ursula von der Leyen ett starkare initialt mandat än Juncker-kommissionen som godkändes med 423 röster.

På klimatkonferensen COP 25 höll hon tal och berättade att ”Green Deal” kommer att presenteras den 11 december – just före nästa EU-toppmöte den 12-13 december.

I denna kommer det att föreslås hur EU kan bli en klimatneutral kontinent 2050 – världens första! Bland annat kommer det att läggas förslag om en ny klimatlagstiftning redan i mars, att EU:s system för utsläppsrättigheter till alla relevanta sektorer ska vidgas och att en grön omställningsfond ska inrättas.

Här kan du hitta mer information om de sex prioriteringarna i de politiska riktlinjerna – där ”Green Deal” är en.