EU valet 2024 – Vad blev det för resultat och vad händer sen?

Om vi börjar med en blick från ovan, och alla EU:s medlemsländer har vi ett valdeltagande på 51,08 % jämfört med 2019 då det var 50,66 % som röstade i EU valet. Detta är ett preliminärt resultat då åtta länder ännu inte lämnat sina slutliga resultat. Trots att det är en marginell skillnad, visar det ett högre valdeltagande än förra EU valet.

Under de närmaste veckorna väntar livliga förhandlingar när utskotten och partigrupperna i Europaparlamentet ska bildas. Europeiska folkpartiets grupp – EPP som är den största partigrupp har växt och fått ytterligare mandat.

Ni kan följa resultatet i realtid här Resultat i EU valet 2024.

Sverige är ett av de länder som lämnat ett slutligt resultat som visar att vi har ett något lägre resultat detta EU valet, jämfört med 2019. En nedgång på -1,9 %. Vad som bör lyftas fram är att Sveriges valdeltagandet i EU valet 2024 trots allt hamnade på 53,4 %.

Sverige är ett av de länder som lämnat ett slutligt resultat som visar att vi har ett något lägre resultat detta EU valet, jämfört med 2019. En nedgång på -1,9 %. Vad som bör lyftas fram är att Sveriges valdeltagandet i EU valet 2024 trots allt hamnade på 53,4 %.

I Skåne är det en förändring från föregående val med -2,2 % och ett valdeltagande i EU valet 2024 som landade på 52,2 %, vilket är något lägre än riksgenomsnittet. Våra kommuner i sydöstra Skåne är det spridda resultat av hur många som röstade i detta EU valet: Simrishamn 54,8 %, Sjöbo 47,5 %, Tomelilla 44,9 % och Ystad 52,3 %. Mer information hittar ni här Länk till Valmyndighetens sida.

De 21 blivande ledamöter från Sverige har begett sig till Bryssel för att delta i förhandlingar om vilka partier och ledamöter som ska ingå i de politiska grupperna, och vem som får sitta i vilket utskott. Bråda dagar då det ska vara färdigförhandlat den 15 juli och presenteras för talmannen om de ska erkännas som en politisk grupp. Den 16 juli inleds den nya mandatperioden och ledamöternas första dag på jobbet i Strasbourg! Länk till mer information.

Under hösten kommer Europa Direkt Sydskåne att arrangera ett event som handlar om EU:s väg framåt, vad som står på våra svenska ledamöters agenda och vad sydöstra Skåne vill att det ska stå. Så håll utkik här på vår hemsida.