Krönika: En praktik med variation som gett nya insikter

Under 10 veckor har Klara Andersson haft praktik på Europa Direkt Sydskåne. Klara tar nu sin masterexamen i affärsjuridik med Europainriktning. Här är några ord från Klara om sin praktikperiod och en artikel om svensk överimplementering av direktiv och dess påverkan på små- och medelstora företag.

Vad har du fått göra under din praktikperiod på Europa Direkt Sydskåne?Arbetsuppgifterna har varit väldigt varierande, varje vecka har bjudit på nya spännande utmaningar! Precis som Louise nämnde har EU-valet stått i fokus med bland annat föreläsningar och en EU-valfestival. Jag har fått möjlighet att dyka in i allt från research och filminspelning till att både förbereda och genomföra event. Dessutom har jag skapat presentationer, deltagit i nätverksträffar, marknadsfört aktiviteter, varit delaktig i att skapa en informationsfolder och hållit mig uppdaterad om de senaste EU-besluten. Helt enkelt en blandad kompott av arbetsuppgifter.

Vad tyckte du var roligast och mest lärorikt?
Eftersom mitt akademiska fokus är affärsjuridik och EU-rätt har jag funnit det särskilt roligt och lärorikt att applicera min kunskap på små och medelstora företag. Jag har fått en djupare förståelse för vad EU gör på lokal nivå, vilket var mer omfattande än jag tidigare trott. Genom att bryta ner min breda kunskap om EU till att fokusera på vad som är viktigt för denna specifika region har jag fått nya insikter och perspektiv. Sammanfattningsvis avslutar jag min praktikperiod med en djupare och mer nyanserad bild av EU:s lokala och nationella påverkan.

Är det något du gjort under din praktik som du aldrig gjort tidigare?
Det är mycket som jag har gjort under praktiken som jag inte har gjort innan. Till exempel så jag aldrig tidigare varit ”side-kick” på en valdebatt, pratat med kandiderade EU-parlamentariker, föreläst för pensionärer, varit på evenemang arrangerade av exempelvis Europeiska kommissionens representation i Sverige, i kontakt med EU-finansiering med mera, listan kan göras lång.

Skulle en EU-karriär vara något för dig i framtiden?
En EU-karriär har varit av intresse sen min tid som au pair i Luxemburg 2018/2019. Självklart har intresset ökad under både min akademiska tid och praktikperioden hos Europa Direkt Sydskåne. En målsättning är att i alla fall någon gång få vara EU-tjänsteperson. Det har varit väldigt inspirerade att möta personer som arbetar inom EU-sfären. Genom praktiken har jag fått mer information om vad en EU-karriär faktiskt innebär och hur jag ska gå tillväga för att uppnå det målet.

Nu efter praktiken tar jag min masterexamen i affärsjuridik med Europainriktning och planerar att utnyttja min fria rörlighet genom att dra mig söder ut för att förbättra min franska innan jag börjar arbeta.

Här kan du läsa Klaras artikel på svenska: 
Artikel av Klara Andersson – Svensk överimplementering av EU-direktiv och dess påverkan på SME

Here you can read Klara’s article in English:
Article by Klara Andersson – Swedish gold-plating of EU directives and the impact on SMEs