EU-valet och miljöpolitik

När vi röstar i EU-valet den 26 maj avgör vi tillsammans hur miljö- och klimatpolitiken kommer att se ut de kommande fem åren. Detta gäller inte bara hur den kommer se ut på EU-nivå, utan även hur den till viss del kommer att se ut här i Sverige. Anledningen till det är att den svenska miljölagstiftning styrs av beslut som fattas i EU.

FN:s klimatpanel IPPC slår fast att vi måste agera snabbt om vi ska lyckas begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. EU har som mål att minska utsläppen av koldioxid med 40 % till 2030 och med 95 % till 2050.

Det är säkert många som någon gång ställt sig frågan ”vad spelar det för roll vad ett litet land som Sverige gör för klimatet?”. Det spelar roll! Och ännu större roll kan vi spela i och med att vi är medlem i EU. EU spelar nämligen en nyckelroll vad gäller klimatpolitiken. Beslut som fattas på EU-nivå implementeras på nationell nivå i hela 28 (Storbritannien inräknat) länder. Det innebär att länder som inte ligger i framkant vad gäller miljö och klimat, som Sverige, också manas att göra mer för en hållbar värld.

Dessutom spelar EU en viktig roll i internationella förhandlingar om miljö- och klimatfrågor. I och med att EU nästan representerar en hel världsdel, så väger våra gemensamma åsikter tungt. Vill du veta hur de olika partiernas kandidater ställer sig till olika miljöfrågor – eller helt andra frågor inför valet? Gå in och titta på SVT:s ”Valkompass”. Läs mer: https://valkompassen.svt.se >>

Lämna ett svar