Förtidsröstning i Europaparlamentsvaletsvalet

Idag 8 maj öppnar förtidsröstningen till Europaparlamentsvalet. På röstkortet du fått hem i brevlådan från Valmyndigheten, har du information om var du kan rösta. Däremot kanske du vill veta lite mer om hur många parlamentariker Sverige kan rösta in, eller i vilka politiska grupperingar de kommer att hamna i Europaparlamentet?

EU-parlamentet – eller Europaparlamentet – är EU:s motsvarighet till Sveriges riksdag. EU-parlamentet är en utav de absolut viktigaste och inflytelserika EU-institutionerna då det fattar beslut om nya lagar tillsammans med Ministerrådet och dessutom företräder folket i EU:s medlemsländer. EU-parlamentet är alltså EU:s enda folkvalda institution, då det består av 751 företrädare för de nationella partierna i medlemsländerna, så kallade EU-parlamentariker. Vi, medborgare i EU:s medlemsländer, väljer dessa EU-parlamentariker genom att rösta i EU-valet som är var femte år. Alla EU-parlamentariker kommer från EU:s medlemsländer och antalet platser som varje land har fått tilldelade att fylla bestäms utifrån ländernas befolkningsmängd. Till exempel så har Tyskland 96 platser, Sverige 20 platser och Estland har 6 platser.

Det är alltså dessa 20 platser som vi svenska medborgare tillsätter genom att rösta på ett svenskt parti och deras egna förslag på EU-parlamentariker.

20 av 751 platser låter kanske ganska… lite? Men likt svensk politik, där man har delat upp sig i block för att samarbeta och därmed slå ihop sina röster, så består EU-parlamentet av åtta olika partigrupper. Dessa partigrupper har skapats mellan partier från olika medlemsländer med liknande värderingar för att tillsammans kunna få större inflytande genom att samarbeta och samla ihop sina röster.

Nedan presenteras samtliga partigrupper i nuvarande storleksordning – störst först. 

Europeiska folkpartiets grupp (EPP) – 217 platser

Denna partigrupp samlar konservativa och kristdemokrater. Här finns EU-parlamentariker från svenska Moderaterna och Kristdemokraterna. Läs mer om EPP här: https://www.epp.eu

Progressiva förbundet av socialdemokrater (S&D) – 186 platser

Denna partigrupp samlar socialdemokrater och demokrater. Här finns EU-parlamentariker från svenska Socialdemokraterna och Feministiskt Initiativ. Läs mer om S&D här: https://www.socialistsanddemocrats.eu

Europeiska konservativa och reformister (ECR) – 75 platser

Denna partigrupp samlar euroskeptiker och konservativa. Här finns EU-parlamentariker från svenska Sverigedemokraterna. Läs mer om ECR här: https://www.ecrgroup.eu

Alliansen liberaler och demokrater för Europa (Alde) – 68 platser

Denna partigrupp samlar liberaler och demokrater. Här finns EU-parlamentariker från svenska Centerpartiet och Liberalerna. Läs mer om Alde här: https://alde.eu/en/

Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (GUE/NGL) – 52 platser

Denna partigrupp samlar socialistiska och kommunistiska partier. Här finns EU-parlamentariker från svenska Vänsterpartiet. Läs mer om GUE/NGL här: https://www.guengl.eu

De gröna/Europeiska fria alliansen (G/EFA) – 52 platser

Denna partigrupp samlar miljöpartister och regionalister. Här finns EU-parlamentariker från svenska Miljöpartiet. Läs mer om G/EFA här: https://www.greens-efa.eu/en/

Frihet och direktdemokrati i Europa (EFDD) – 41 platser

Denna partigrupp samlar nationalistiska EU-kritiker. Här finns inga EU-parlamentariker från svenska partier. Läs mer om EFDD här: http://www.efddgroup.eu

Nationernas och friheternas Europa (ENF) – 37 platser

Denna partigrupp samlar högerextrema EU-kritiker. Här finns inga EU-parlamentariker från svenska partier. Läs mer om ENF här: http://www.enf.eu

Grupplösa EU parlamentariker – 22 platser