EU:s framtid och året som gått: Ursula von der Leyen tal om tillståndet i Unionen

Bild på EU-kommissionens ordförande vid talarstolen framför en EU-flagga

Kanske missade du talet som EU-kommissionens ordförande höll? Då kan du läsa detta inlägg där vi på Europa Direkt Sydskåne har sammanfattat sändningen. Efter talet bjöd vi in en expert till vår Facbook-sida för att svara på allmänhetens frågor. Här hittar du en del av dessa frågor och får en länk till alla svar.

I förra veckan höll alltså Ursula von der Leyen sitt tal om tillståndet i Unionen till europaparlamentets ledamöter. Dessa ledarmöter är folkets representanter i EU. Efter talet följde en debatt. Självklart handlade Ursulas tal om covid-19-pandemin och hur EU ska rusta inför framtiden i kombination med en grön omställning. Målet är att Europa ska bli den första klimatneutrala kontinenten i världen till år 2050. Vidare talade hon om vikten av globalt samarbete och ökat samarbete mellan medlemsländer kring jobb, handel och migration. Ökat samarbete är vägen framåt menade Ursula. Detta samarbete ska inte kompromissa med EU:s värderingar som mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.

Tidigare i år lanserade Kommissionen en återhämtningsfond för att hantera pandemins följder, NextGenerationEU. Ursula poängterade att en human ekonomi är nödvändig för att skydda oss mot andra pandemier, arbetslöshet, fattigdom och att det behövs en hälsounion i Europa. Därför ska en del av NextGenerationEU gå till att stärka forskning inom medicin. Ursula poängterade att det inte räcker med att hitta ett vaccin, alla EU-medborgare måste få tillgång till det och i förlängningen alla människor globalt. Just därför är samarbete med globala organ såsom FN, världshälsoorganisationen och världshandelsorganisationen viktiga.

Ursula talade även om den globala uppvärmningen och påpekade att en grön omställning handlar om mer än att minska på utsläppen, den handlar om en systemomställning. Därför kommer en stor del av NextGenerationEU satsas på grön investering. Som exempel tog Ursula upp Sverige och det svenska projektet Hybrit, som verkar för en fossilfri stålproduktion.

Hon talade även om framtidens teknik och betonade att EU måste ha en gemensam plan inför kommande årtionde, The Digital Decade. Bland annat menade Ursula att den digitala infrastrukturen måste expandera. 40 % av all EU:s landsbygdsbefolkning saknar tillgång till höghastighetsbredband. Kommissionen vill därför investera i uppbyggande av 5G och 6G, så att landsbygden kan uppnå sin fulla potential.

Under talet betonade hon att EU måste vara tydlig i sin ställning mot de länder som bryter mot rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Hon påpekade att detta även gällde medlemsländer och var tydlig med att HBTQI-fria zoner inte har någon plats i Unionen. Kampen mot rasism, sexism och hat är ett måste och därför vill Kommissionen att listan över EU-brott också ska innefatta hatbrott. EU ska vara en jämställd och jämlik union där du kan vara den du är, älska vem du vill och uttrycka det utan att det ska leda till förföljelse, diskriminering eller rädsla.

I den efterföljande debatten fick Ursula von der Leyden både beröm och kritik från de folkvalda Europaparlamentarikerna.

På Europa Direkt Sydskånes Facebooksida kunde tittarna ställa frågor om talet i efterhand till Michel Anderlini, doktorand i global politik vid Malmö universitet. Några av de frågor som ställdes handlade om ett klimatneutralt Europa till 2050 var möjligt, eller hur mycket talet kan påverka de länder som bryter mot rättsstatsprinciperna. Läs alla frågor och Michels svar på vår Facebooksida här >>

På EU-kommissionens hemsida kan du se hela talet samt läsa det som text. Klicka här >>