Webinar 30/9: EU:s återhämtningsplan – vad kan den innebära för Sverige?

EU har beslutat om en plan på motsvarande nästan 8 biljoner kronor för att stödja den ekonomiska återhämtningen i Europa efter coronapandemin.

Den 30 september kl. 13-14 ordnar EU-kommissionen i Sverige ett webinarium om EU:s återhämtningsplan, med deltagande av Susanna Gideonsson, LO, Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringsliv, Anders Knape, SKR och Christian Danielsson, EU-kommissionen i Sverige.

Syftet med webinariet är att diskutera denna plan, dess genomförande och hur EU som helhet och Sverige på bästa sätt ska få utbyte av dess medel.

Seminariet är ett digitalt seminarium – dvs. genomförs utan publik.

Datum:           Onsdag den 30 september 2020

Tid:                  Kl. 13.00-14.00

Program:

13.00-13.15:   Inledning & presentation av EU:s återhämtningsplan: Christian Danielsson, chef för EU-kommissionen i Sverige

Moderator:     Willy Silberstein         

13.15-14.00    Paneldiskussion: EU:s återhämtningsplan – hur kan den komma Sveriges ekonomi till godo?

Panel:              Anders Knape, ordförande, SKR

                         Susanna Gideonsson, ordförande, LO

                         Jan-Olof Jacke, verkställande direktör, Svenskt Näringsliv

Se seminariet live på kommissionesn Facebooksida https://www.facebook.com/EUkommissionen/live

Text hämtad från EU-kommissionens utskick