EU:s Medborgarinitiativsvecka: Tips från experterna

Pratbubbla: Tips!

Idag avslutades EU:s medborgarinitiativsvecka för den här gången. Över 1,500 personer har deltagit under veckan och igår gick Flavio, Pascal och Alicja, som alla jobbar med medborgarinitiativ på något sätt, igenom lanseringen av initiativ och vad man som initiativtagare bör tänka på. Även Julia Steendam, en av organisatörerna bakom medborgarinitiativ Right2Cure var inbjuden för att berätta om sin upplevelse om att starta ett medborgarinitiativ. Här har du tipsen.

Julia berättade att hennes kommitté bestod av personer från hela EU och hon hittade dem via en organisation hon är aktiv inom som även berör initiativets ämne, nämligen hälsa. Organisationen är internationell och även om organisationen i sig inte kunde driva initiativet fick Julia och resten av hennes kommitté hjälp med spridning av information via organisationen. Hennes tips var därför att hitta en internationell organisation av något slag som på något sätt berör den frågan du vill driva, och genom den hitta likasinnade.

Flavio Grazian, koordinator på ECI’s (European Citizens’ Initiative) forum gick igenom ansökningsprocessen. Innan du vill starta ett medborgarinitiativ måste du skicka en ansökan till EU-kommissionen och innan du gör det måste du ha en kommitté på 7 personer från 7 olika EU-länder. Däremot, berättade Flavio, så kan din kommitté absolut bestå av tex 3 svenskar och 4 danskar, så länge alla 7 är bosatta i 7 olika medlemsländer (detta måste kunna styrkas). Alla måste även ha fyllt 18 år (16 för Malta).

När du ska registrera ett initiativ så fyller du i ett formulär på ECIs hemsida. När du skickat in formuläret kommer en tjänsteperson på Kommissionen titta på din ansökan och se så att den uppfyller specifika krav, till exempel måste får inte initiativet innehålla hets mot folkgrupp. Flavio poängterade också att utrymmet i ansökan är begränsat, så du bör fundera över hur du ska formulera dig, däremot kan du fylla i din ansökan på vilket officiellt EU-språk du önskar, EU-kommissionen sköter översättningen. Du bör däremot själv prova att översätta titeln på initiativet till flera EU-språk, tipsade Flavio om. Du bör även tänka igenom titeln noga för titeln kommer också att bli som initiativets slogan, så det viktigt att det låter bra.

Beslutet om att godkänna din ansökan om ett medborgarinitiativ fattas av alla 27 kommissionärer i ett veckomöte. Du får beslutet inom 2 månader. Initiativet godkänns bara om det uppfyller alla krav, till exempel måste initiativet berör ett ämne som EU faktiskt kan lagstifta om, EU får ju inte bestämma om allt.

Pascal Henry, gruppchef på EU-kommissionen, berättade att efter att din ansökan blivit godkänd har du 6 månader på dig att registrera det online och lansera det. Du måste alltså inte stressa med att registerna ditt initiativ direkt utan du har tid att förbereda dig tillsammans med övriga i kommittén. Efter att du registrerat ditt initiativ har du 12 månader på dig att samla in 1 miljon+ underskrifter.

Pascals tips var att titta på gamla initiativ, vad som funkade och vad som inte funkade för dem. Samt att vara aktiv i ECI-forumet, där du kan prata med andra initiativtagare. På forumet finns även verktyg och hjälpmedel att använda i din ansökan. Någonting som man måste tänka, påpekade Pascal, är att alla namnunderskrifter måste verifieras av dina lokala myndigheter. Det kommer alltid försvinna några namnunderskrifter i den gallringen eftersom det nästan alltid är så att vissa av underskrifterna inte är signerade på rätt sätt. Sluta därför inte jobba när du nått 1 miljon underskrifter, fortsätt lite till.

Alicja Klosok, juridikexpert på ECI’s forum, är en av alla de som läser ansökningarna som kommer in till EU-kommissionen. Hennes främsta tips var att vara tydlig med vad det är du vill åstadkomma i din ansökan, samt att undersöka innan du skickar in ansökan om EU har befogenheter att beslut kring det du efterfrågar. Det finns verktyg och personer att fråga på ECI’s forum och Alicja rekommenderade starkt att använda forumets alla hjälpredskap.

Här hittar du ECI’s forum: Länk