Mottagande av flyktingar från Ukraina – från EU:s samordning till våra kommuners insatser

Läget i Ukraina har fått såväl Europas ministrar som Sveriges kommuner att fundera över samma fråga: Hur ska vi på ett bra sätt ta emot alla de som flyr kriget i Ukraina? Sedan den 24/2 i år har cirka 3,8 miljoner människor flytt från kriget i Ukraina till EU. I detta inlägg går vi från EU-nivå till Sydöstra Skåne i denna aktuella fråga.

 

Extra insatt möte i EU:s råd

EU:s råd för rättsliga- och inrikes frågor träffades tidigare i veckan för att prata om flyktingmottagandet i Europa. Några av de områden som diskuterades var:

  • Hur materiellt och finansiellt stöd från medlemsstaterna ska användas och om det finns behov av ytterligare stöd.
  • Förbättrad samordning av resor och transporter för de som behöver skydd. Bland annat med hjälp av en EU-central IT-lösning för att registrera ukrainska flyktingar.
  • Hur vi undviker att brottslingar utnyttjar läget och att det hålls kontroll över EU:s yttre gräns och säkerhet. Bland annat diskuterades en mobilisering av EU-nätverket Empact som arbetar med grov och organiserad brottslighet.

Redan i början av mars, på ett ministerrådsmöte, bestämdes det att ett massflyktdirektiv skulle börja gälla. Det betyder att medborgare i Ukraina, och tredjelandsmedborgare som har skyddsstatus i Ukraina, får ett omedelbart tidsbegränsat skydd i EU-länder.

Läs mer om mötet på EU-rådets hemsida: Extra möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor – Extra möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor – Consilium (europa.eu)

Hur tar Sydöstra Skåne och Sjöbo kommun emot människor på flykt från Ukraina?

För att få en bild av hur flyktingmottagandet ser ut lokalt ställde vi några frågor till Ninda Wegbratt Menkus, Förvaltningschef för Familjeförvaltningen i Sjöbo kommun.

Samarbetar de Sydöstra kommunerna i Skåne i mottagandet av flyktingar?

”Våra situationer är olika, därför har vi ingen samordning mellan kommunerna. Däremot stöttar vi varandra och har informationsutbyte flera gånger i veckan. Vi ger varandra goda råd och byter erfarenheter. Ett område där vi har liknande förfarande är exempelvis inom skolfrågor”, säger Ninda.

Hur samverkar kommunen med migrationsverket?

”Vi arbetar, som många andra kommuner, på uppdrag från migrationsverket. Det innebär att vi som kommun avlastar migrationsverket genom att ha ett tillgängligt evakueringsboende för flyktingar som anländer utan att ha någonstans att ta vägen. De bor här upp till 72 timmar, men det kan bli längre. Dessa människor slussas sedan vidare till olika kommuner. Det är ett sätt att hjälpa till i det akuta läget för de kommuner som har behov av det. Det anlände nya flyktingar senast i natt till Sjöbo”, säger Ninda.

Hur arbetar Sjöbo kommun mera långsiktigt för att integrera och ta emot flyktingar från Ukraina?

”Vi har just nu 11 vuxna och 12 barn som är här för att stanna. De har alltså inte kommit till evakueringsboendet utan har själva hittat ett boende, exempelvis hos bekanta eller släktingar. Vi arbetar för att se till att dessa människor kan få en så normal vardag som möjligt. Det handlar om en första väg in gällande bostad, arbete, skola och fritidssysselsättning. Flyktingar kan hitta sin väg in genom telefon eller drop-in-möten där vår personal hjälper dem till rätta. I kommunen har vi arbetat med vår interna och externa kommunikation så att alla får rätt information och vet hur de ska kunna stötta dessa människor på bästa sätt. Det görs insatser inom skolan kring elevhälsa och hur vi hanterar trauman och olika insatser kring språk för att ge de nya eleverna rätt möjlighet. Biblioteket har översatt viktig samhällsinformation till ukrainska och beställt in böcker så att möjligheten ges att läsa på sitt eget språk”, berättar Ninda.

Om de som läser detta inlägg vill hjälpa till, vad kan de då göra?

”Vi tittar mycket på hur vi kan aktivera civilsamhället och det finns stor kraft och intresse. Det kan handla om att ha öppen fotbollsträning för barn och unga, anordna språkcafé eller att hålla i aktiviteter för öppen förskola. Vi på kommunen håller på att bygga upp en organisation för att hantera integrationen på lång sikt. Vi söker projektledare och timanställda för att exempelvis sätta ihop en skolintroduktion. Men just att hjälpa dessa människor till en aktiv fritid ser vi som en stor möjlighet för civilsamhället och våra föreningar att ta del av. Gå in och läs på din kommuns hemsida för att få mer information och tips. Det är viktigt att de som flytt hit får hjälp att hitta tillbaka till en normalitet, att vi bjuder in dem till livet i våra kommuner”, avslutar Ninda.

Information på kommunernas hemsidor

Alla kommuner i Sydöstra Skåne har skapat kommunaktuella samlingssidor om situationen i Ukraina på sina webbplatser. Här kan du hitta samlade nyheter och inlägg samt viktig information på ämnet.

Kriget i Ukraina och Sjöbo kommun – Sjöbo kommun (sjobo.se)

Samlad information med anledning av invasionen i Ukraina – Ystads kommun

Med anledning av krisen i Ukraina | Tomelilla

Kriget i Ukraina | Simrishamns kommun

 

Har du fler frågor kan du kontakta följande personer:

Sjöbo kommun: ninda.wegbrattmenkus@sjobo.se,  Förvaltningschef för Familjeförvaltningen
Ystad kommun: fredrik.hagenkotter@ystad.se, Operativ samordnare
Simrishamns kommun: jeanette.lindroth@simrishamn.se, Socialchef
Tomelilla kommun: camilla.andersson@tomelilla.se, Socialchef