Företag inom naturturism och ekoturism kan söka utvecklingscheckar

Tillväxtverket kommer under perioden mars-juni att erbjuda så kallade utvecklingscheckar till natur- och ekoturismföretag. Syftet är att stötta i såväl omställning som förmågan till hållbar utveckling för företag inom besöksnäringen.

Företag inom naturturism är, enligt Tillväxtverket, företag som erbjuder aktiviteter och andra turismtjänster med naturupplevelsen i centrum till besökare. Ekoturismföretag definieras som företag som erbjuder produkter eller tjänster som bidrar till en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling samt har minimal påverkan på naturmiljöer.

Utvecklingscheckarna går att söka om företaget:

 • utgör din huvudsysselsättning
 • sysselsätter mindre än 50 personer
 • inte är på obestånd eller i rekonstruktion
 • har en årsomsättning som inte överstigit 10 miljoner euro
 • hade en årsomsättning på minst 300 000 svenska kronor 2019
 • bedriver sin verksamhet på marknadsmässiga villkor

 

Checkarna som kan sökas ligger på 50 000-150 000 svenska kronor och ska bidra till att stärka företagets förmåga till hållbar utveckling och omställning. Checkarna får användas till:

 • investeringar och arbetsinsatser för att utveckla hållbara tjänster och produkter
 • utveckling av exempelvis digitala boknings- och försäljningskanaler
 • att utveckla eller anpassa befintlig verksamhet i pandemins följder, klimatomställning i verkan för mindre klimatpåverkan
 • marknad- och målgruppsanalyser
 • hållbarhetsinsatser som exempelvis certifiering
 • samt omarbetning av marknadskommunikation

 

För mer infomration om utvecklingscheckarna: Utvecklingscheckar för företag inom natur– och ekoturism – Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)