92% av EU:s medborgare vill påverka Europas framtid

Europaparlamentet och EU-kommissionen har nu presenterat den första ”Eurobarometerundersökningen”. Den visar åsikter från EU:s 27 medlemsländer. 

Undersökning visar att 92% av EU:s medborgare tycker att det bör tas större hänsyn till vad invånarna tycker om beslut för Europas framtid.

Bland deltagarna fanns olika mål som:

  1. En jämförbar levnadsstandard
  2. Starkare solidaritet mellan medlemsländerna
  3. En gemensam hälso- och sjukvårdspolitik
  4. Jämförbar utbildningsstandard inom EU

Enligt undersökningen ansåg EU-medborgarna att respekten för mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och demokrati var viktiga tillgångar inom EU.  Även EU:s industriella, ekonomiska och handelsmässiga styrka lyftes som en tillgång.

De största globala utmaningarna som deltagarna upplevde var klimatförändringarna, terrorism och hälsorelaterade risker.

Konferensen om Europas framtid

Ett sätt att bjuda in EU-medborgarna att delta i EU:s framtid är konferensen om Europas framtid. En konferens som har som syfte att skapa ett offentligt forum och en debatt med EU-medborgarna om de frågor som är relevanta för dem. 76% av deltagarna i undersökningen tyckte att konferensen bidrog till att öka demokratin inom EU. Läs mer om bakgrunden till konferensen och konferensen i sig här: EU-omfattande undersökning: Europas framtid

Andra sätt att göra sin röst hörd

Konferensen om Europas framtid är inte det enda sättet att påverka och göra sin röst hörd inom EU. Det finns många möjligheter inom samråd och medborgarinitiativ.

PublicOpinion – European Commission (europa.eu)

Vi på Europa Direkt Sydskåne höll en egen distanskonferens om hur du kan påverka beslutsfattning inom EU, se den HÄR>>