Förslag till utökat statliga lån för arrangörer av paketresor

Researrangörer har påverkats kraftigt av pandemin. Om paketresor har ställts in, eller avbeställts till följd av pandemin, har resenärerna rätt att få tillbaka sina pengar – något som varit en utmaning för branschen.

Tidigare i år införde därför regeringen möjlighet till ett statligt lån för researrangörer så att de kunde återbetala resor som skulle ha påbörjats, eller avbrutits, under perioden 1 mars 2020-1 januari 2021.

En del resenärer valde istället att boka om sina resor, resor som sedan blivit inställda igen. Därför har nu Sveriges regering föreslagit ett utökat stöd, som de väntar beslut om från EU-kommissionen. Detta stöd ska gälla för ombokade resor som skulle ha påbörjats före den 30 september i år och ställs in eller avbeställs senast den 1 augusti i år. Den ursprungliga resan som flyttats fram skulle ha påbörjats under perioden 1 mars 2020–31 januari 2021.

Ansökningsperioden planeras till 2–31 augusti i år och resan ska ha ställts in eller avbeställts innan ansökningsperiodens startar. Det är Kammarkollegiet som kommer att handlägga lånen och Regeringen kan besluta om förordningen för lånet efter att EU-kommissionen godkänt stödet.

Läs mer om researrangörslånet på regeringen.se/researrangorslan.

Nyhet baserad på ett pressmeddelande från Regeringskansliet.