Hållbar batteriproduktion och campus för batteriforskning i Sverige

Hållbarhet är ett ämne som det talas mycket om inom olika områden. I januari i år godkände EU-kommissionen en ansökan som låter Sverige vara med och främja innovativ och hållbar batteriproduktion i EU.

Sverige medverkar i det europeiska projektet EuBatIn (European Battery Innovation) som förväntas vara slutfört senast 2028. Det består av flera olika delprojekt som täcker hela värdekedjan för batterier.

Vad innebär denna medverkan för Sverige?

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att lämna stöd med 238 miljoner kronor till Northvolt AB, stödet är kopplat till medverkan i EuBatIn. Batteriföretaget kommer att utveckla battericeller och det kommer att ske en utbyggnad av ett elektrifieringscampus för batteriforskning i Västerås.

Tanken är att skapa en industrialiseringsplattform i Västerås som ökar tillgängligheten och kapaciteten för battericellsutveckling, både för fordonsapplikationer och energilagring.

Projektets omfattning

Projektet EuBatIn sträcker sig över 12 EU-länder: Belgien, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Polen, Slovakien, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike. Totalt kommer deltagarna att bidra med upp till cirka 29 miljarder kronor i finansiering under de kommande åren. Det kommer att vara 42 direkta deltagare i projektet, som små och medelstora företag samt nystartade företag med verksamhet i en eller flera EU-länder.

Läs ett pressmeddelande med mer information på Svenska regeringens hemsida här >>