Europeiska medborgarpriset – ett pris för europeisk gemenskap och förståelse!

Varje år, sedan 2008, delar Europaparlamentet ut det Europeiska medborgarpriset. Priset går till initiativ och projekt som främjar samarbete över gränser och bidrar till ömsesidig förståelse inom EU. Kanske har du ett projekt du vill nominera?

Områden som priset går till är:

  • Projekt som främjar en bättre förståelse och närmare integration mellan europeiska medborgare eller underlättar gränsöverskridande samarbeten inom EU.
  • Projekt som omfattar gränsöverskridande kulturellt arbete på en längre sikt och på så sätt främjar en starkare europeisk samhörighetskänsla.
  • Projekt som har anknytning till Europaåret – som i år är Europaåret för järnväg!
  • Projekt som i praktiken omsätter EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Alla kan ansöka om priset. Det kan handla om enskilda eller grupper av medborgare, föreningar eller organisationer som har gjort ett relevant projekt. Ledamöter av Europaparlamentet har rätt att nominera kandidater – en för varje ledamot och år.

Det Europeiska medborgarpriset 2020 gick till organisationen Yalla Trappan i Malmö. En organisation som främjar gemenskap, integration och skapar arbetstillfällen bland utrikesfödda kvinnor som kommit till Sverige.

Sista ansökningsdagen för nästa omgång är den 15:e april 2021. Nominera dig själv eller någon annan HÄR.

Mer information om priset hittar du på Europaparlamentets hemsida >> HÄR.

Lycka till!