Påverka EU genom att delta i samråd

Här kan du se en film som visar hur du kan framföra dina synpunkter på kommissionens initiativ under hela beslutsprocessen – där samråd är en del.

EU vill lyssna på medborgarna i Europa, det är grunden i demokratin. Genom att lämna dina synpunkter kan du bidra till EU:s politik och lagstiftning.

Du kan både lämna synpunkter på kommissionens initiativ medan de tar form och ge förslag på hur befintliga lagar kan förenklas och förbättras. Detta sätt för EU att lyssna på sina medborgare kallas för ”samråd”. På EU-kommissionens hemsida kan du prenumerera på meddelanden kring de ämnen och initiativ som intresserar dig. Just nu finns det till exempel samråd kring havsfiske, sysselsättning och landsbygdsutveckling.

Ett samråd pågår i tolv veckor och du deltar genom att svara på en enkät.

Du hittar information om alla samråd här: https://ec.europa.eu/info/consultations_sv klicka dig vidare via länkarna för olika samråd för att läsa mer och komma till enkäten där du kan lämna dina synpunkter.