Hur får vi mer information om EU och vad som händer i Bryssel?

Det behövs mer EU-bevakning för att öka kunskapen om EU. Europa Direkt kontoren i Skåne arrangerade igår en halvdagskurs för journalister om hur de bäst bevakar EU-valet och hittar lokala och nationella nyheter.
Bild: Anna Rézette och Susanne Palme.

Anna Rézette, pressansvarig vid EU-kommissionens representation i Sverige, inledde morgonen med att berätta om EU, beslutsprocessen och EU-valet samt var journalister kan hitta information för att kunna rapportera. Anna framförde även datum att hålla koll på, till exempel när Europeiska rådet antar EU:s strategiska agenda. Det är EU:s prioriteringar som utgör den strategiska agendan och fungerar som vägledning till EU:s institutioner. Den antas av EU-ländernas stats och regeringschefer i europeiska rådet. Arbetet pågår för fullt att planera den strategiska agendan för den kommande mandatperioden där ordförande i Europeiska rådet, Charles Michel kallar till möten för att diskutera EU:s kommande prioriteringar.

Nästa talare var journalisten Susanne Palme som bland annat beskrev hur röstningen går till i Europaparlamentet och hur journalister arbetar med bevakning i EU. Susanne Palme lyfte fram exempel på att Europaparlamentariker har röstat annorlunda från vad deras huvudparti har gjort. Dessa nyheter nämns ofta inte i svensk media. Det blev tydligt att det finns både behov och utrymme för mer EU-bevakning, eftersom politiska uttalanden på hemmaplan inte alltid stämmer överens med faktiska ageranden. Därför är en viktig aspekt att öka transparensen så att vi på hemmaplan har möjlighet att förstå vad som beslutas i Bryssel.
Bild: Andreas Jahrehorn Önnerfors

Andreas Jahrehorn Önnerfors, Medieinstitutet Fojos Faktajour, talade om symbolhandlingar där illustrationer förstärker ett budskap utifrån ett strategiskt narrativ och som innehåller desinformation och är tekniskt manipulerad av AI. Andreas visade hur du som journalist kan identifiera fall av informationspåverkan och exempelvis kan upptäcka en bot. Kursen avslutades med att Andreas presenterade användbara verktyg för journalister för verifiering av information och källor, med andra ord ”fact checkning”. Det gavs exempel på desinformation i samband med EU-valet och hur denna desinformation kan hanteras samt uppmärksammas.

Flera av talarna gav exempel på att EU-nyheter är lokala nyheter och allt hänger ihop, som EU-lagen som beslutades för några veckor sedan vilket handlade om EPA-traktorerna. Denna frågan är ett hett diskussionsämne på alla de gymnasieskolor vi besökt och hållit föredrag om det stundande EU-valet den 9 juni.

Europa Direkt kontoren presenterade kommande event med anledning av EU-valet, bland annat framtida skolföreläsningar, Lunchseminarium den 16/4 med Lars Andrén, webbinarium den 25/4 om digital omställning, EU(RO)-vison Day den 10/5 och EU-valfestival den 16/5 i Ystad. Media är varmt välkomna att kontakta oss och medverka på våra event.