Kan ett intresse för folkhälsa vara vägen till en EU-karriär?

Det kommer Louise att svara på efter sin praktikperiod som är en del av hennes mastersprogram i välfärdspolitik och förvaltning på Lunds universitet. Ett stort intresse av framför allt folkhälsa har vidareutvecklats under studietiden. Praktiktiden är ett första steg på vägen till att förena intresse med en EU-karriär. Här berättar Louise lite om sig själv och varför hon valt att praktisera på Europa Direkt Sydskåne.

Efter en kandidatexamen i Europastudier vid Lunds Universitet studerar jag nu mitt första år på mastersprogrammet i välfärdspolitik och förvaltning vid Lunds Universitet. Utbildningen genomförs på engelska och ger en bra grund och förståelse inom administration, förvaltning och välfärdstjänster. Programmet bygger dessutom på ett EU-perspektiv.

De närmsta 10 veckorna kommer jag att göra praktik på Europa Direkt Sydskåne, vilket jag ser fram emot. Praktikperioden ser jag som en möjlighet på många olika sätt. För det första får jag användning av mina teoretiska kunskaper för att kunna utvecklas på ett praktiskt plan genom att jobba med EU-frågor. För det andra hoppas jag få inspiration till val av ämne till min mastersuppsats. För det tredje bidrar det med att jag kommer närmare ett mål som är att få jobba med EU-frågor.

Kommande aktiviteter som vi på Europa direkt Sydskåne kommer att arrangera och som jag ser extra mycket fram emot är; EU(RO)-vision Day, den 10/5 i Malmö. Det är inte bara ett roligt event, utan även betydelsefullt utifrån ett europeiskt perspektiv. Det andra eventet, EU-val festivalen i Ystad den 16/5, ger en möjlighet för alla invånare att träffa de som kandiderar till Europaparlamentet, där bland annat ämnet som folkhälsan kan komma på tal som är en viktig och aktuell EU-fråga.