Klimatklivet, investeringsstöd för klimatsmarta företag – Vägen till pengarna

Visste du att företag i sydöstra Skåne kan få investeringsstöd för idéer som stöttar klimatet? Klimatklivet kan även sökas av kommuner, regioner, bostadsrättsföreningar och stiftelser. Det kan dock inte sökas av privatpersoner. Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd från naturvårdsverket som varit aktivt sedan 2015.

Nästa ansökningsperiod är öppen 8-18 november, fram till 17.00. Din ansökan gör du hos Länsstyrelsens E-tjänst. Den åtgärd du söker medel för ska vara lokalt eller regionalt förankrad och bedöms i första hand utifrån vilken klimateffektivitet den har.

Exempel på områden att få stöd kring är att:

  • Fasa ut fossil energi
  • Minska utsläppen av metan eller lustgas
  • Installera publika laddstationer för elbilar
  • Ta tillvara på restvärme
  • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas
  • Köpa fossilfria tunga fordon eller arbetsmaskiner

Tidigare sände vi ett webbinarium om Klimatklivet i vår serie ”Vägen till pengarna” som finns på vår Youtubekanal. Här kan du få tips för din ansökningsprocess och höra om andra projekt som fått stöd.

Läs mer om Klimatklivet och ansök här >>


Är du egen företagare och/eller innovatör i Sydöstra Skåne? Då är vårt koncept “Vägen till pengarna” något för dig! Vi anordnar webbinarium, skriver artiklar med goda lokala exempel och tipsar om olika utlysningar. Dessutom har vi tagit fram en ”Finanseringskartan” som vägleder dig till finansiering av företagsverksamhet, innovation och nya affärsmöjligheter.

Vi som arbetar med konceptet ”Vägen till pengarna” för näringsliv i Sydöstra Skåne är Innovationscenter för landsbygden och Europa Direkt Sydskåne.

Läs mer här >>