Konferens med intressanta spår kring kompetensförsörjning – välj: 1, 2 eller 3!

En spännande konferens för dig som är intresserad av kompetensförsörjning och arbetar inom näringsliv eller kommun. Konferensen uppmärksammar Europaåret för kompetens med relevanta talare och lärorika exempel från verkligheten. Dagen har tre olika spår. Gå på alla, eller välj ut något. De olika spåren är oberoende av varandra och sker såväl digitalt som på plats i Sjöbo.

Anmäl dig till konferensens olika delar >>

Konferensens innehåll:

Spår 1, Webbinarium: Att möta dagens kompetensbehov och framtida kompetensförsörjning för verksamma på landsbygden

Tid: 26/3, 9.00-9.45
Plats: Digitalt

Program:

 • Maria Svenning och Lars Sandahl, projekthandläggare och verksamhetschef från Länsstyrelsen Skåne, presenterar sitt arbete med att införa en mer flexibel organisation för att kunna hantera tillfälliga uppdrag. Något som bla. kan minska behov av visstidsanställd personal och antal rekryteringsprocesser samt ökad attraktivitet som arbetsgivare.
 • Helena Kurki, verksamhetschef för Innovationscenter för landsbygden, berättar om Innovationscenter för landsbygden och metoden växande möte. Exempel från projektet ”Gröna kusten” – att göra en screening av teknikanvändning i lantbruket. Tex. för användning av AI.
 • Ulrika Hall, verksamhetschef på Folkuniversitet, berättar om process, bakgrund och förväntningar kring utbildningen ”Verksamhetsutvecklare inom blå livsmedel”. Blå livsmedel är råvaror som kommer från hav och sjö, exempelvis fisk och skaldjur.

Spår 2, Lunchseminarium:  En fungerande kompetensförsörjning – Utmaningar och möjligheter

INSTÄLLT. Nytt datum kommer inom kort!

Lunchmacka och seminarium 11.30-12:45, panelsamtal till kl. 13:30
Plats: Sjöbo kommunhus

Program:

 • Öppningstal av kommunstyrelseordförande i Sjöbo kommun
 • Presentation av företrädare från EU-kommissionens kontor i Sverige
 • Carina Lengbrant Malmberg, processledare för TeknikCollege/Region Skåne, berättar om deras kompetenskartläggning- och analys. Exempel från hur Teknik College i Hässleholm arbetat långsiktigt för att nå framgång.
 • Erik Ehn Blomgren, Sydsvenska industri- och handelskammaren, lyfter resultat från deras branschanalys gällande sydsvenska företagsbehov av kompetensförsörjning.
 • Ingrid Weimers Reader, delprojektledare STEM-UP/ Region Skåne, berättar om ett projekt med syfte att ta fram stödstrukturer som främjar kompetensförsörjning
 • Panelsamtal om hur vi kan inspireras av varandra för att möta den kompetensförsörjning vi behöver idag och imorgon:
  • Magnus Weberg, kommunstyrelseordförande i Sjöbo kommun
  • Caroline Frisk, HR-avdelningen i Simrishamns kommun
  • Jenny Randow, Näringslivsavdelningen i Ystad kommun (kompetenskompassen)
  • Tobias Steen, Familjeförvaltningen (Skolor, kultur & fritid, individ & familjeomsorg) i Sjöbo kommun
  • Carina Lengbrant Malmberg, Region Skåne, Teknik College
  • Erik Ehn Blomgren, Sydsvenska industri- och handelskammaren

Spår 3: Webbinarium: Utlysningar och finansieringsmöjligheter – Vilka aktörer kan bidra till att stärka kompetensförsörjning och arbetsmarknad?

När: 26/3, 14.30-15.00
Plats: Digitalt

Program:

 • Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF+, informerar om kommande utlysningar och pågående projekt inom kompetensförsörjning samt lyfter erfarenheter och lärdomar.
 • Sara Anderhov , Region Skåne, informerar om affärsutvecklingscheckar.
 • Johanna Wahn ,Tillväxtverket, informerar om kommande utlysningar och pågående projekt inom kompetensförsörjning samt lyfter erfarenheter och lärdomar.