Sydöstra Skånes röst på Europahuset i Stockholm

Förra veckan var vi på plats och representerade våra Sydöstra kommuner i Stockholm. På plats var såväl vår verksamhetsledare Viktoria som vår nya praktikant Louise. Här diskuterades bland annat det kommande valet, vad EU har åstadkommit de senaste fyra åren samt kommuner och regioners roll i framtidens Europa.

Under fyra dagar möttes representanter från Europa Direkt-kontor från Norrland till Skåne varandra, tjänstepersoner från kommissionen och parlamentets kontor i Sverige. Andra deltagande organisationer under dagarna var Universitets- och högskolerådet, Kulturrådet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor samt många fler.

Deliver today, prepare for tomorrow

Annika Wäppling Korzinek, Chef för representationen Europeiska kommissionens representation i Sverige, gav en tillbakablick av EU:s arbete 2019-2024 under mottot “Deliver today, prepare for tomorrow”. De fyra åren som gått har varit minst sagt utmanande och verkligen testat den Europeiska solidariteten med först en pandemi och sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Utöver att hantera detta har EU arbetat mycket med att leverera på ett antal olika prioriteringar:

  • Gröna Given
  • Digitalt ledarskap
  • Migration
  • Demokrati
  • Stärka Europa som en global aktör

Från Sverige kommuner till Bryssel och hem igen

Sveriges kommuner och regioner (SKR) berättade om hur cirka 50% av kommun- och regionfullmäktiges dagordning påverkas av EU-lagstiftning. Därför arbetar SKR med att värna om just den svenska modellen i förhållande till lagstiftningsförslag på nationell och EU-nivå. De verkar för att regler som beslutas i EU ska ta hänsyn till svenska förhållanden.

Dela ditt lokala EU-projekt med resten av världen

På plats var även Tillväxtverket och berättade om kampanjen ”EU i min region”. Via den här kampanjen kan alla ni som driver EU-projekt i Sverige berätta och lyfta ert goda arbete. Vi hoppas att flera projekt från Sydöstra Skåne kommer att vara med i kampanjen! Du kan tex. bjud in till studiebesök, ordna en föreläsning, en guidad tur eller gör en utställning. Du skapar en aktivitet, lägger upp det i plattformen och kampanjen sprider den! Anmäl din aktivitet senast 22 april via länken.