Mobilitet på tvärs – från Sydöstra Skåne till Danmark

Möjligheten att resa hållbart är en utmaning för både nutid och framtid. En extra stor utmaning är detta på landsbygden eftersom många är beroende av att köra bil. Just hållbart resande på landsbygden är något som projektet ”Mobilitet på tvärs” har arbetat med under drygt två år i Sjöbo och Tomelilla kommun. Projektet finansieras av EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagarrak och aktiva projektpartners

Under hösten var det dags för slutkonferens för projektet Mobilitet på tvärs där 16 olika aktörer, i Sverige och Danmark, har arbetat med framtidens hållbara mobilitet. Sjöbo- och Tomelilla kommun har samarbetat i projektet och haft ett gemensamt ”living lab” som utgår ifrån invånarna. Här har boende bjudits in att planera och lyfta sina behov för mera hållbara sätt att resa i sin vardag.

”Det var viktigt för oss att ha med de boende i kommunen för att lyssna in vilka behov som fanns, och att rekrytera deltagare löpande”, säger projektledare Frida Tiberini. ”Vi har även kombinerat att höra och göra – att inte bara prata utan att vi verkligen gjorde konkreta saker.”

Projektet har såväl lyssnat in användarna genom fokusgrupper och enkäter som haft dialog med olika mobilitetsföretag. Dessa diskussioner mynnade sedan ut i fyra olika piloter som invånarna i kommunen fick prova – två inom mikromobilitet (cykel och sparkcykel) och två inom bildeldning.

  • Testcykla, möjlighet att låna såväl elcyklar som ellådcyklar
  • Elsparkcykel-piloter, pågick under 3 månader i tätorterna Sjöbo och Tomelilla
  • Bilpoolspiloter, var aktiv i Sjöbo, Tomelilla, Vollsjö och Brösarp
  • Grannbilskampanj, där privatpersoner delar bilar via appar som GoMore och SnappCar

”Det finns brister i kollektivtrafiken och cykelinfrastrukturen i våra kommuner. Inom vårt projekt fokuserade vi på att testa lösningar som kan kompletterar mera långsiktigt arbete som att bygga ut bussnät och att skapa fler cykelbanor. Att arbeta med ambassadörer och lokalt engagemang är ett bra sätt att starta en positiv förändring i en eller flera kommuner”, säger Frida. ”Att grannar berättar för grannar istället för att vi inom projektet kommunicerar ut vad som behöver göras.”

Både Sjöbo och Roskilde i Danmark har sett ett stort intresse från folk att testa och välja nya sätt att resa på. Efter att ha fått låna el-cykel i en månad säger över 60% av deltagarna i Roskilde att de ska försöka cykla resor som är kortare än 5 km. I Tomelilla och Sjöbo har el-sparkcyklar varit populärt. Det var drygt 1100 personer som ville prova på dessa under en tre månaders pilot.

Över 200 personer har varit med och bidragit till projekt, i fokusgruppen eller via enkäter och kommit med synpunkter kring vad som funkar och inte funkar i Sjöbo och Tomelilla. Det var lätt att rekrytera deltagare till att prova på elcyklar och elsparkcyklar. Lite svårare var det att rekrytera folk till bilpooler och grannuthyrning.

”Det var många som var nyfikna och anmälde intresse”, säger Frida. ”Men när det var dags att testa var det färre som deltog. Bilvanan sitter hårt, att ändra sitt beteende här kan vara lite svårare. Dessutom var tröskeln högre att delta då det krävdes kreditupplysning och utlämning av kortuppgifter.”

Alla parter är väldigt nöjda med projektet. Det har varit ett givande gränsöverskridande samarbete mellan olika kommuner i Sverige och Danmark. Just att få in olika perspektiv är viktiga när vi ska lösa framtidens problem idag.

Även om projektet är avslutat lever tre av de fyra koncepten vidare för invånarna i Sydöstra Skåne: Testcykla, Bilpool och Grannbilen. Är du nyfiken på att prova, eller vill du kanske läsa mer om projektets resultat? Kanske vet du en kommun som vill prova samma sak? Besök då projektets hemsida: Mobilitet på tvärs (framtidens sätt att resa) – Sjöbo kommun (sjobo.se). Här finns även en projektbok med konkreta tips för aktörer som vill genomföra liknande projekt.