Så kan du påverka EU:s arbete

Beslut inom EU påverkar dig i ditt dagliga liv – vet du om att du kan påverka lagar och direktiv som tas fram inom EU? Det kan vara saker som påverkar dig för att ditt företag arbetar inom ett visst område, för att du bor på landsbygden, eller sådant som rör dig och din familj, som studieutbyten, att stärka demokratin eller t.ex. direktiv om frisk luft. Engagera dig kring områden som är viktiga för dig! Såväl företag som privatpersoner kan påverka.

EU-kommissionen vill lyssna på aktörer som har intresse och kompetens kring olika områden innan, under och efter de tar fram förslag. Det finns olika sätt för dig att påverka och ge feedback.

“Have your say” – digital portal
En ny lag eller ett nytt direktiv går igenom flera steg innan det blir verklighet. För att bjuda in och uppmuntra att vi alla blir en del av de beslut som tas driver EU-kommissionen olika samråd. Genom samråd kan du få information om olika initiativ, se hur långt de har kommit i processen att bli verklighet och ge din feedback. Gå in på “Have your say”-portalen för att leta efter initiativ som intresserar dig. Klicka på ett initiativ om du vill läsa mer om det, se andras synpunkter eller lämna dina egna synpunkter.

Andra sätt att påverka

  • Ge förslag på helt nya lagar/policys eller ändringar av befintliga lagar genom att starta ett medborgarinitiativ (länk Så fungerar det (europa.eu)). När ett initiativ har fått en miljon underskrifter måste kommissionen ta ställning till det.
  • Du kan även kontakta svenska riksdagsledamöter och EU-parlamentariker.
  • Sist men inte minst, ett sätt att påverka EU är att rösta i valet till Europaparlamentet 2024! Något vi kommer att berätta mer om längre fram här på hemsidan.

Lagstiftning kan ibland ses som krånglig. Kanske har du förslag på hur EU:s lagstiftning kan bli mera effektiv och redo för framtiden? Lämna i så fall in dina förslag här: Fit for Future