Vill du stötta grön energiomställning i Skåne? Sök EU-finansiering!

Tillväxtverket har just nu en ny utlysning för projekt som kan bidra till att företag effektiviserar sin energianvändning och använder förnybar energi.

Ansökan stänger den 16 mars 2023.

Utlysningen vänder sig till aktörer som kan bidra till att små- och medelstora företag får bättre koll på sin energianvändning och/eller använder förnybara energikällor. Slutmålet med projektet ska vara att små- och medelstora företag får hjälp att åstadkomma detta.

I Skåne finns det i nuläget inte tillräckligt med förnybara energikällor, vilket gör att det finns en utvecklingspotential i regionen för detta.

Vem kan söka?
Kommuner, myndigheter, regioner, idéburen sektor universitet och högskolor. Enskilda företag kan inte söka stöd för exempelvis en produkt.

För vad?
Bidra med kunskap till små- och medelstora företag om energieffektivisering. Rådgivning, analys eller sökande av finansiering för att kunna byta till förnybar energi inom företaget.

Utveckla företags nyttjande av fjärrvärme, elöverföring, och fossilfria gaser.

Hur mycket kan man få?
Utlysningen gäller 40 % i medfinansiering från Regionalfonden.

Läs mer och ansök här >>

Har du frågor om utlysningen kan du vända dig till oss på Europa Direkt Sydskåne, eller kontakta Tillväxtverkets handläggare via skaneblekinge@tillvaxtverket.se.