Sök stöd för din kulturella verksamhet

Annons för Kreativa Europa

Bildkälla: Europeiska Unionen

EU:s program för kultur, Kreativa Europa, arbetar för att stödja och utveckla det europeiska kulturskapandet och samarbetet. Nu drar den nya ansökningsperioden i gång och med den nya EU-budgeten så får programmet en ordentlig tillväxt i budgeten!

Den nya programperioden för 2021 – 2027 får en förhöjd budget på 2.4 miljarder euro, vilket innebär en budgetökning på cirka 70 %. Det kommer ge en rad möjligheter för människor inom den kulturella och kreativa sektorn. Nu har flera utlysningar dykt upp för den kommande programperioden. Särskilt fokus kommer att ges till ansökningar som presenterar klimatvänliga planer för en mer hållbar bransch.

Kreativa Europa är uppdelat i tre programområden: Kultur, MEDIA, samt ett sektorsövergripande programområde som fokuserar på digital teknik. Nedan finns information för några av utlysningarna:

Kultur:
Inom kultursektorn kan man söka stöd för samarbetsprojekt inom EU. Antalet organisationer som kan få EU-stöd och hur mycket beror på projektets storlek. För småskaliga samarbetsprojekt kan upp till 200 000 euro sökas och verksamheten kan finansieras med upp till 80 % genom EU-stöd. Sista ansökningsdag är den 7 september. Du kan läsa mer om utlysningarna och vad som gäller för de olika samarbetena här.

MEDIA:
MEDIA-programmet är EU:s stödprogram för den audiovisuella sektorn och där finns också flera utlysningar. Här är några av de områden som man kan söka stöd inom: Teve- och online-innehåll, dokumentärer, festivalarrangörer, distribution etc.

Ansökningsslut skiljer sig beroende på vilket område du tänkt söka stöd inom, men de flesta har deadline i slutet av augusti. Du kan läsa mer om slutdatum och vad som efterfrågas i de olika kategorierna på Filminstitutets sida för MEDIA.

Sektorsövergripande programområdet:
Creative Innovation Labs är för samarbeten mellan den audiovisuella sektorn och minst en till sektor. Det handlar om att framställa nya teknologier och digitala redskap för att ge större möjligheter för nytänkande inom kultursektorn. VR (Virtual Reality) ges som ett exempel på en teknologi som kan användas i samband med kultur. Här är sista ansökningsdag den 5 oktober. Ytterligare information finns på Kulturrådets hemsida: Creative Innovation Labs (kulturradet.se)

Kanske låter det komplicerat och invecklat med de olika riktlinjerna och kraven? Då kan IRO hjälpa dig. IRO är en regional satsning som specialiserar sig på att hjälpa skånska aktörer med internationella samarbeten och EU-stöd. Behöver din organisation assistans med en ansökan? Gå in på deras hemsida här.

Lycka till!


EU-finansiering kan vara aktuellt att söka för näringsliv, organisationer, kommuner eller projekt. Kika gärna in på vår sida om “EU-finansiering” där vi samlar länkar, artiklar med goda lokala exempel och tipsar om möjligheter för olika aktörer. Här hittar du även information om webbinarium-serien för näringsliv, ”Vägen till pengarna”, som vi sänder tillsammans med Innovationscenter för landsbygden.