Skånska badvatten får toppbetyg i ny rapport

Det finns flera goda skäl att ”hemestra” i Sverige. Ett av dem är att de skånska badplatserna får goda betyg i EU:s årliga badvattenkvalitetsrapport!

Kvalitéten på badvattnet inom EU har förbättrats och hållit en hög och stabil nivå under flera år. En av anledningarna är EU:s direktiv om badvattenkvalitéten och andra miljölagar som jobbar för att minska föroreningar. Resultatet är att nästan 83 % av EU:s badvatten får ”utmärkt” betyg i EU:s årliga rapport och endast 1.3 % uppges ha dålig kvalité.

Rapporten utkommer varje år och mäter hur många tarmbakterier som finns i badvattnet och värderas med fyra olika betyg; ”utmärkt”, ”bra”, tillfredsställande” och ”dålig”. Inlandssjöar, floder och badplatser vid havet mäts och ett ”utmärkt” betyg ger en blå flagga.

För svensk del ser det bra ut med flera blåa stämplar då nästan 90 % av de 445 bevakade badplatserna har god vattenkvalité. I södra Skåne ser det ännu bättre ut. Alla badplatser som har observerats får ett gott betyg eller högre. Så den som vill hoppa i plurret i sommar kan göra det utan bekymmer om vattenkvalité!

Vill du ha mer detaljerad statistik och karta över läget, med liveuppdateringar, kan du surfa in på den officiella sidan för rapporten här:

State of bathing waters in 2020 — European Environment Agency (europa.eu)

Källa: Zero Pollution: Vast majority of Europe’s bathing waters meet the highest quality standards — European Environment Agency (europa.eu)