Stärkt skydd för larm om missförhållanden på arbetsplats

EU:s visselblåsardirektiv handlar om att stärka skyddet för personer som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats. Regeringen har nu fattat ett beslut om en lagrådsremiss om genomförandet för detta direktiv.

I lagrådsremissen föreslår regeringen en ny lag, som gäller såväl privat som offentlig verksamhet. Denna nya lag ska ersätta dagens visselblåsarlag.

Genom det nya förslaget ska det bli tydligare hur man gör för att visselblåsa, både internt och externt. För verksamheter med minst 50 arbetstagare ska det finnas interna rapporteringskanaler så att arbetstagare kan slå larm. Det ska även gå att visselblåsa inom ett visst område till en myndighet genom externa rapporteringskanaler.

Skyddet för visselblåsarna ska inte bara gälla anställda utan även volontärer, praktikanter, arbetssökande och egenföretagare. Även personer i förvaltnings- och ledningsorgan samt aktieägare inom bolaget inkluderas.

Eva Nordmark som är arbetsmarknadsminister säger i ett pressmeddelande från Regeringskansliet: “Man ska inte behöva vara rädd att bli uppsagd eller hamna i frysboxen för att man slår larm om missförhållanden på sin arbetsplats. Vi ska inte ha tysta arbetsplatser där problem sopas under mattan”.

Lagen föreslås träda i kraft den 17 december 2021.

Läs hela pressmeddelandet på regeringen.se här >>