Hur vill du att transportmedlen på landsbygden ska utvecklas?

 

 

Nu har du chansen att tycka till och komma med dina förslag! Fyll i en enkät för att lyfta din kunskap och dina idéer. Kanske vill du ha en bilpool eller en byabil i din kommun? Eller föredrar du samåkningsgrupper som tar dig till jobbet eller hämta och lämna barn till fritids? Kanske cyklar du och vill ha bättre cykelvägar?

Samarbetsprojektet ”Mobilitet på tvärs” drivs av Sjöbo och Tomelilla kommun och danska kommuner och organisationer. Detta Interreg-projekt vill undersöka och testa nya sätt att resa på ”tvärs”. Projektet fokuserar på såväl hållbarhet som områden utanför de större städerna.

Här lämnar du dina synpunkter >>

Här kan du läsa mer om projektet >>