Är du intresserad av aktuell forskning om EU?

Då ska du beställa ett kostnadsfritt exemplar av ”Europaperspektiv 2021: vägar till ett uthålligt EU”. En bok där olika forskare berättar om sin forskning på ett tillgängligt sätt.

Detta är den 24:e omgången av årsboken Europaperspektiv. Den är utgiven av universitetens nätverk för Europaforskning, med redaktion vid Uppsala universitet. Författarna kommer från de svenska universitetens institutioner för statskunskap, ekonomi och juridik. De diskuterar i boken såväl vår tids stora utmaningar som vägar till ett långsiktigt och uthålligt EU.

Syftet med boken är att visa upp forskning och dess resultat på ett tillgängligt sätt, på svenska.

Vad innehåller boken?

Boken innehåller flera olika intressanta ämnen med utgångspunkt i aktuell forskning. Den lyfter frågor kring vilka politiska och ekonomiska reformer som krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning. Den tar även upp frågor kring växande sociala behov och integrationsfrågor. Nedan en översikt av olika forskningsområden som resoneras kring i boken och vem som har skrivit om dem (punkterna är inte kapitelrubriker).

  • Coronapandemin och EU:s svar på krisen (Louise Bengtsson)
  • Äldres rättsliga ställning inom EU (Titti Mattsson)
  • Finanskrisen 2008 med kopplingar till dagens situation (Jens Forssbæck)
  • Motståndskraft efter finanskrisen (Carl Fredrik Bergströms)
  • Integrationspolitik som migrationspolitik (Karin Borevis)
  • Arbetskraftsmigration (Eskil Wadensjö och Erik Sjödin)
  • Miljöpolitisk historia och vikten av att leva inom planetens gränser (David Langlet)
  • EU:s ledarskap och hur hälsokris och klimatkris har hanterats (Karin Bäckstrand)
  • EU-ländernas förmåga till innovation (Magnus Henrekson)

Hur beställer jag boken?

Boken går att beställa kostnadsfritt (inklusive frakt) till och med 28:e februari på Europaperspektivets hemsida. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker. Beställ boken här >>

Vill du läsa mer om Europaperspektiv, besök deras hemsida >>