Utmaningar och möjligheter

Den 9/5 möttes EU-ländernas stats- och regeringschefer i Sibiu, Rumänien, på ett informellt toppmöte för att diskutera EU:s framtid. Inför mötet har Kommissionen publicerat ett dokument kallat ”Europe in May 2019: Preparing for a more united, stronger and more democratic Union in an increasingly uncertain world”, där fyra kommande utmaningar EU står inför är listade. Sammanfattningsvis handlar de fyra punkterna om detta:

  1. Digitalisering. Bland de I dagsläget 20 största digitala företagen i världen finns inte ett enda Europeiskt företag. Detta är något som EU bör förbereda och anpassa framtida policy-initiativ efter.
  2. Klimatförändringar. Här behövs mycket göras för att kunna nå upp till Parisavtalets satta mål. EU går i bräschen för en vändning inom klimatpolitiken, men än behövs stora krafttag för att motverka dagens förutspådda effekter.
  3. Demografi. År 1900 stod Europas länder för sammanlagt 25% av världens befolkning. År 2050 förutspås detta antal vara 5%. EU får en all äldre befolkning och människor lever längre, men det föds alltför få.
  4. En alltmer multipolär världsordning. De största globala aktörerna i världen håller på att ändra positioner och makt skiftas. Kina och Indien passerar snart USA som mest inflytelserika ekonomier, vilket kommer påverka hur politiken och värderingarna runt om i världen ser ut. 

Framtidens EU står alltså inför många stora utmaningar och därför är det viktigt att vara med och forma och bidra till vilka politiker som sedermera kommer representera Sverige i Europaparlamentet. Läs på och var med att dela samt rösta i valet den 26/5!